Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΛΤΕΚ
ΒΥΤΕ
ΣΠΙ
ΦΟΡΘ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΛΟΓΟΣ
ΜΛΣ
ΠΡΟΦ
ΚΟΥΑΛ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΚΟΥΕΣ
ΣΠΕΙΣ
ΑΓΚΡΙ
ΙΛΥΔΑ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΙΝΤΕΤ
ΙΝΤΚΑ
ΙΝΤΕΚ
ΠΛΑΙΣ