Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΝΔΡΟ
ΛΑΜΔΑ
ΜΙΓ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΠΑΣΑΛ
ΚΑΜΠ
ΑΙΟΛΚ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΒΑΛΚ
ΕΧΑΕ
ΕΛΒΙΟ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΚΕΡΑΛ
ΒΩΒΟΣ
ΚΕΚΡ