Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΤΕΚ
ΛΙΒΑΝ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΒΕ
ΝΑΥΤ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΠΗΓΑΣ
ΤΗΛΕΤ