ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ : Γνωστοποίηση μεταβολών Διευθυντικών Στελεχών

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015 17:09
UPD:23:53

Η Εταιρία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3340/2005 και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κ. Ευστάθιος Λάγιος αναλαμβάνει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή.

O κ. Λάγιος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς με μεταπτυχιακή κατάρτιση  από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) ενώ είναι κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ACCA. Έχει πολυετή θητεία σε διευθυντικές θέσεις οικονομικών υπηρεσιών μεγάλων εταιριών (ΕΛΑΣΤΡΟΝ , FORTHNET, ΤΟΥΟΤΑ HELLAS κ.α.) ενώ διαθέτει ελεγκτική εμπειρία ως συνεργάτης ελεγκτικών εταιριών (KPMG και Pricewaterhousecoopers).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΡΕΒΟΙΛ

Σχολιασμένα