Συγκροτείται με Π.Δ. Γενική Γραμματεία κυβερνητικού συμβουλίου οικονομικής πολιτικής

Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2015 17:55
UPD:19:29
REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS

Η λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Οικονομικών με 829.000 ευρώ ετησίως.

Με Προεδρικό Διάταγμα συγκροτείται Γενική Γραμματεία Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που θα έχει ως σκοπό την υποβοήθηση και υποστήριξη του έργου του κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Η λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Οικονομικών με 829.000 ευρώ ετησίως.

Στο Ε΄  Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ιωάννη Δραγασάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μαρδά, με το οποίο προβλέπεται η σύσταση και η οργάνωση της Γενική Γραμματεία Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Η νέα αυτή γενική γραμματεία θα αποτελείται από τα γραφεία:

1)  Συντονισμού οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής,

2) Στρατηγικού σχεδιασμού και

3) Οργάνωσης διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης.

Ο τελευταίος θα είναι μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων και εφόσον αναλάβει καθήκοντα κάθε επαγγελματική του δραστηριότητα αναστέλλεται για όσο διάστημα κατέχει τη θέση αυτή.

Η νεοσύστατη γενική γραμματεία έχει σε κάθε ένα από τα τρία αυτά γραφεία της, θέση προϊστάμενου.

Οι τρεις αυτές θέσεις των προϊστάμενων θα καλυφθούν είτε με ανάθεση καθηκόντων σε καθηγητή Πανεπιστημίου, με παράλληλη άσκηση των κυρίων καθηκόντων του ή αποκλειστικά, είτε με διορισμό, είτε με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Οι υπόλοιπες 15 προβλεπόμενες θέσεις προσωπικού   και 12 θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών, θα καλυφθούν με απόσπαση ή διορισμό.

Newsroom naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα