QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30.06.2015

Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2015 17:04
UPD:23:53

"QUALITY & RELIABILITY  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥNΙΟΥ 2015

 

Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία "QUALITY & RELIABILITY  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY  A.E." ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνεδρίασε νόμιμα στις 30 Ιουνίου 2015, στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Κονίτσης 11Β στο Μαρούσι. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβαν μέρος 4 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 12.051.385 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 46,78  % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996,  1.580.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ η οποία δεν έχει δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού  δεν έχει παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων της κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96.  Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις  επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως

 

1) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2014, ήτοι από 01-01-2014 έως 31-12-2014, μετά από ακρόαση των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Έγκυρες ψήφοι 12.051.385 (46,78 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.051.385 κατά 0, αποχή 0.

 

2) Απάλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον  Ελεγκτή κ. Ιωάννη Καλογερόπουλο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2014 έως 31-12-2014.

Έγκυρες ψήφοι 12.051.385 (46,78 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.051.385 κατά 0, αποχή 0.

 

3) Εξέλεξε την  ελεγκτική εταιρεία «BAKER TILLY HELLAS» με Α.Μ.ΣΟΕΛ 148 για την χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015 και ενέκρινε την αμοιβή της ως άνω εταιρείας έως του ποσού 40.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2015. Επίσης όρισε ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ.Ιωάννη Καλογερόπουλο του Βασιλείου με ΑΜΣΟΕΛ 10741 και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Χριστόφορο Αχινιώτη του Ιωάννη με ΑΜΣΟΕΛ 35961

Έγκυρες ψήφοι 12.051.385 (46,78 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.051.385 κατά 0, αποχή 0.

 

 

 

4) Ενέκρινε  την ταμιακή διευκόλυνση της εταιρείας από την θυγατρική της εταιρεία Quality & Reliability UK Limited για τη χρήση 2015, το ποσό των  400.000 ευρώ το οποίο χορηγήθηκε από την θυγατρική της τη χρήση 2014 και επεστράφη στην θυγατρική της στις αρχές του 2015 και έλαβε γνώση ότι στην εταιρεία από τις αρχές του 2015 μέχρι και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήδη έχει χορηγηθεί από την θυγατρική της εταιρεία Quality & Reliability UK Limited ποσό 1.000.000 ευρώ.

Έγκυρες ψήφοι 12.051.385 (46,78 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.051.385 κατά 0, αποχή 0.

 

 

5) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την καταβολή αμοιβών ύψους τετρακοσίων δέκα έξι χιλιάδων  ΕΥΡΩ (416.000,00€)  στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015  .

Έγκυρες ψήφοι 12.051.385 (46,78 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.051.385 κατά 0, αποχή 0.

 

 

6) Έξελεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, 5ετούς διάρκειας τα μέλη του οποίου είναι οι κ.κ. Νικόλαος Πασχαλάκης , Παναγιώτης Πασχαλάκης, Θεόδωρος Καραγιάννης , Εμμανουήλ Ξιώνης , Ιωάννη Καλαντζάκης , Αθανάσιος Παπαγγελόπουλος και Ιωάννης Χαραλαμπάκης.

Έγκυρες ψήφοι 12.051.385 (46,78 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.051.385 κατά 0, αποχή 0.

 

 

7) Εξουσιόδοτησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί όποτε αυτό κρίνει απαραίτητο στην επέκταση των ήδη υπαρχουσών θυγατρικών εταιρειών ή στην αγορά, πώληση θυγατρικών εταιρειών ή και στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή υποκαταστημάτων συναφών με το αντικείμενο της εταιρείας στο εξωτερικό

Έγκυρες ψήφοι 12.051.385 (46,78 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.051.385 κατά 0, αποχή 0.

 

 

8) Εξουσιοδότησε  τον κ. Εμμανουήλ Ξιώνη του Ηρακλή να συμμετάσχει στις τακτικές γενικές συνελεύσεις των εταιρειών Digibooks4all AE και Myebooks ΑΕ(το σύνολο των μετοχών της εταιρείας αυτής κατέχονται από την εταιρεία Digibooks4all) και αφού ενημερωθεί για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να εγκρίνει 160.000 € ως αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία DIGIBOOKS4ALL AE και   80.000 € ως αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία MYEBOOKS AE.

Έγκυρες ψήφοι 12.051.385 (46,78 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.051.385 κατά 0, αποχή 0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Eνημερώθηκε για την απασχόληση των μελών του ΔΣ και των αμοιβών τους για το επενδυτικό έργο ICT4 Growth για τα έτη 2014-2015 και ενέκρινε την απασχόληση και τις αμοιβές του ΔΣ για το ανωτέρω επενδυτικό έργο, όπως αναλυτικά γνωστοποιήθηκαν και σε πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έγκυρες ψήφοι 12.051.385 (46,78 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.051.385 κατά 0, αποχή 0.

 

10) Δεν υπήρξε εκλογή νέας επιτροπής ελέγχου. Η επιτροπή ελέγχου συνέχιζει ως ήταν η σύνθεση της

Έγκυρες ψήφοι 12.051.385 (46,78 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.051.385 κατά 0, αποχή 0.

 

11) Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΟΥΑΛ

Σχολιασμένα