YALCO - ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε YALCO

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015 14:37
UPD:23:53

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 29ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 

 

 

Η διοίκηση της  εταιρείας Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO ανακοινώνει τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε 29/06/2015 στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης (Καλοχώρι).

Παρέστησαν νόμιμα πέντε μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.195.828 κοινές ανώνυμες μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου 13.191.620 κοινών ανωνύμων μετοχών ήτοι ποσοστό 62,13% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων :

 

1ο

Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2014 – 31/12/2014.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.195.828 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεσή του και οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας όπως συντάχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο..

 

2ο

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.195.828 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.

 

3ο

Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.195.828 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης.

 

4ο

Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής της.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.195.828 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας DELOITTE «ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ Ε.120 για έλεγχο της χρήσης 2015 ήτοι για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, το τρίτο τρίμηνο του 2015 και το πρώτο τρίμηνο 2016 και την έκδοση της βεβαίωσης φορολογικής συμμόρφωσης και καθορίστηκε η αμοιβή.

 

5ο

Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.195.828 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 252.000,00€ για τις παρασχεθείσες έμμισθες υπηρεσίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01/07/2014 - 30/06/2015 και αποφασίστηκε η συνέχιση της παροχής των έμμισθων υπηρεσιών για την περίοδο 01/7/2015 - 30/6/2016 με μηνιαία αμοιβή 16.000,00€, για δε τα λοιπά μέλη που θα παρέχουν υπηρεσίες εκτός των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά μέλος το ποσό των 90.000,00 ευρώ ετησίως μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμη η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων απότα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και την κάλυψη δαπάνης για ασφάλεια ζωής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

.

6ο

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.195.828 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 211.800,00€ ως αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του για την περίοδο 01/07/2014-30/06/2015 καθώς και η καταβολή του ποσού των 193.320€ ως ετήσια αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού για την περίοδο 1/7/2015 - 30/6/2016.

7ο

Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47 & 48 του κ.ν. 2190/1920.

Αποφασίστηκε παμψηφεί με 8.195.828 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας μετά την αναφορά του Προέδρου ότι η διοίκηση της εταιρείας θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την μείωση του λειτουργικού κόστους ώστε να επιστρέψει στην κερδοφορία και μέσω των κερδών να καταστήσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανώτερα από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου

8ο

Λήψη απόφασης αναδιοργάνωσης συνολικού τραπεζικού δανεισμού με έκδοση νέων ομολογιακών δανείων.   

 

Αποφασίστηκε παμψηφεί με 8.195.828 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το νόμο 2190/1920 άρθρο 29 παράγραφος 3, απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το θέμα αυτό να παραπεμφθεί προς συζήτηση στην πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία ,σύμφωνα με τη δημοσιοποιηθείσα πρόσκληση ,ορίστηκε για την 10η Ιουλίου 2015 ,ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ.της εθνικής οδού Θες/νικης-Κατερίνης του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης.

 

9ο

Λοιπές ανακοινώσεις.

 

           Κανείς από τους παριστάμενους μετόχους δεν έθεσε προς συζήτηση άλλο θέμα, πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.             

 

 

29 Ιουνίου  2015

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΥΑΛΚΟ

Σχολιασμένα