Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τρίτη, 02 Ιουνίου 2015 16:50
UPD:23:53

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤ'ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στις 2 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Επαναληπτική μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας στο Γαλάτσι Ωρωπού 156, στην οποία παρευρέθηκαν 108 Μέτοχοι, κάτοχοι 81.215.575 μετοχών, εκπροσωπώντας το 76,26% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

1. Ο Μέτοχος Πλειοψηφίας-Ελληνικό Δημόσιο ανακάλεσε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ευάγγελο Παλαιολόγο, Γρηγόριο Ζαφειρόπουλο, Λάμπρο Ζωγράφο, Παντελεήμονα Καμά, Ελευθερία Καραχάλιου, Αναστάσιο Κούρτη και Ιωάννη Χονδρόγιαννο και υπέδειξε προς αντικατάστασή τους, τους κ.κ. Κωνσταντίνο Βαφειάδη, Μιχαήλ Σταυρουλάκη, Νικόλαο Σαράντη, Ιωάννη Καρδαρά, Γεώργιο Μακρινό, Ελευθέριο Μαγιάκη και Ελευθέριο Χαραλαμπάκη, οι οποίοι και εξελέγησαν.

Η θητεία των νέων Μελών λήγει στις 28.06.2018.

 

2. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου τον κ. Μιχαήλ Σταυρουλάκη σε αντικατάσταση του κ. Λάμπρου Ζωγράφου.

 

3. Η Γενική Συνέλευση όρισε την Επιτροπή Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Μιχαήλ Σταυρουλάκη ως Πρόεδρο, Ιωάννη Καρδαρά και Ελευθέριο Μαγιάκη ως Μέλη, σε αντικατάσταση των κ.κ. Λάμπρου Ζωγράφου, Γρηγόριου Ζαφειρόπουλου και Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη.

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα