Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : Ολοκλήρωση τακτικού-πλήρη φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2008-2010

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 14:55
UPD:23:53

 

Αθήνα, 25 Μαΐου 2015

 

 

Ολοκλήρωση τακτικού-πλήρη φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2008-2010

 

 Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010.

Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι συνολικού ποσού 2.480.832,81  ευρώ, το οποίο δε θα βαρύνει τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης, καθώς υπήρξε πλήρης κάλυψη από προβλέψεις που είχε σχηματίσει στο παρελθόν η Εταιρεία για τις συγκεκριμένες ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις.

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα