ΟΠΑΠ: Υπερδιπλασιασμός κερδών στο δ’ τρίμηνο

Τρίτη, 03 Φεβρουαρίου 2004 11:09
UPD:15:17

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ αύξηση σημείωσαν στο τέταρτο τρίμηνο του 2003 τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ υπερβαίνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Πιο συγκεκριμένα, στο παραπάνω χρονικό διάστημα τα καθαρά κέρδη του Οργανισμού ενισχύθηκαν κατά 163,8% και έφθασαν τα 79,4 εκατ. ευρώ (98,5 εκατ. δολ.) έναντι 71,4 εκατ. ευρώ που ανέμεναν οι αναλυτές σε έρευνα του Reuters.

Στο σύνολο της περυσινής χρήσης τα κέρδη του ΟΠΑΠ ανήλθαν σε 235,1 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 14%. Οι προβλέψεις των αναλυτών έκαναν λόγο για αύξηση της τάξεως του 10%.

Στο σύνολο του 2003 τα ενοποιημένα έσοδα του ΟΠΑΠ αυξήθηκαν κατά 15,6% φθάνοντας τα 2,28 δισ. ευρώ έναντι 1,97 δισ. ευρώ το 2002. Η αύξηση αυτή είναι σε αντιστοιχία με τις προβλέψεις της διοίκησης.

Τα EBITDA του ομίλου αυξήθηκαν κατά 16,5% και διαμορφώθηκαν στα 472,8 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω αποτελέσματα έχουν καταρτιστεί με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

H μετοχή του ΟΠΑΠ σημειώνει αυτή την ώρα άνοδο κατά 0,16% και έχει διαμορφωθεί στα 12,68 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η UBS προχώρησε σε αύξηση της τιμής στόχου για τη μετοχή του ΟΠΑΠ στα 13,3. Σε αύξηση της τιμής στόχου προχώρησε και η Citigroup με νέα τιμή τα 13,7 ευρώ από 12 ευρώ.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, στο πλαίσιο της διατήρησης της Μερισματικής Πολιτικής που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, και με δεδομένη την σημαντική ρευστότητα αλλά και με γνώμονα την ικανοποίηση των επενδυτών, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή συνολικού μερίσματος 232.870.000 ευρώ.

Με την προτεινόμενη διανομή, το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται στα 0,73 ευρώ, μετά δε την αφαίρεση του προμερίσματος των 0,30 ευρώ ανά μετοχή, που με την απόφαση 48/06-11-2003 του Δ.Σ. δόθηκε στους μετόχους στις 17/12/2003, το υπόλοιπο μέρισμα ανά μετοχή διαμορφώνεται στα 0,43 ευρώ

Με βάση το παραπάνω προτεινόμενο μέρισμα, η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται, με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής, στα επίπεδα του 5,7%

Η Διοίκηση της εταιρείας, μετά την επίτευξη των βασικών στόχων που είχε θέσει για το 2003, που ήταν :

¨ Η έναρξη διεξαγωγής του παιχνιδιού ΚΙΝΟ

¨ Η, με επιτυχία, διάθεση του τρίτου πακέτου μετοχών της εταιρείας

¨ Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την οργανωτική αναδιάρθρωση της εταιρείας με την εφαρμογή του νέου οργανογράμματος και την μετεγκατάστασή της

¨ Η εξαγορά των δύο εταιρειών στην Κύπρο που δραστηροποιούνται στον χώρο του αθλητικού στοιχήματος και στην παραγωγή λογισμικού και εξοπλισμού τυχερών παιχνιδιών

Εκτιμά ότι και το 2004 θα είναι, αφενός μεν χρονιά με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των οικονομικών της μεγεθών, με την ουσιαστική συμβολή του ΚΙΝΟ, που με τα μέχρι τώρα στοιχεία και με την πλήρη εξάπλωσή του θα συμβάλλει στην αναδιανομή της δομής των εσόδων της εταιρείας και αφετέρου, αφετηρία για την σταδιακή επέκταση και σε άλλες χώρες που ενδεχομένως παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον.Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΟΠΑΠΣχολιασμένα