Μυτιληναίος: Αυξημένα κατά 58% τα κέρδη του ομίλου στο 2003

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2004 12:26
UPD:14:59

Κατά 58,05% αυξήθηκαν στη χρήση 2003 τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων της Μυτιληναίος φθάνοντας τα 27,81 εκατ. ευρώ έναντι 17,595 εκατ. ευρώ το 2002.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την πλήρη ενοποίηση της ΕΛΒΟ και υπολογίζεται να ανακοινωθούν στο τέλος Μαρτίου, θα καταγράψουν πωλήσεις ύψους 453,1 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA και τα καθαρά κέρδη προ φόρων θα διαμορφωθούν στα 64,4 εκατ. ευρώ και 42 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, ο τζίρος του ομίλου αυξήθηκε κατά 7,10% σε σχέση με εκείνον του 2002 πλησιάζοντας τα 278 εκατ. ευρώ (από 259 εκατ. ευρώ το 2002), παρά την επίδραση που είχε στα μεγέθη των πωλήσεων μετάλλων του ομίλου η αρνητική συγκυρία της πτώσης της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ, η οποία μετριάστηκε από την παρατηρούμενη αύξηση των τιμών των βασικών μετάλλων.

Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας του ομίλου οφείλεται, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στην αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους από 18,74% σε 19,26%, στη συγκράτηση των δαπανών διοίκησης και λειτουργίας καθώς και στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Tα κέρδη προ φόρων μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας έφθασαν τα 23,278 εκατ. ευρώ έναντι 12,517 εκατ. ευρώ το 2002 σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 85,97%.

Σε ό,τι αφορά τη μητρική Μυτιληναίος Α.Ε., τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 54,85% φθάνοντας τα 9,458 εκατ. ευρώ έναντι 6,107 εκατ. ευρώ το 2002.

To προτεινόμενο μέρισμα της εταιρείας είναι 0,10 ευρώ ανά μετοχή (αύξηση 100% σε σχέση με το προηγούμενο) και της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 0,16 ευρώ ανά μετοχή (ίδιο με το προηγούμενο).

Εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματα της ΕΛΒΟ, θυγατρικής του Ομίλου, η οποία δεν ενοποιείται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, αλλά με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι πωλήσεις της ΕΛΒΟ αυξήθηκαν κατά 42% ξεπερνώντας τα ευρώ 175 εκατ. (από ευρώ 123,613 εκατ. το 2002), το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 68,72% από ευρώ 24,917 εκατ. σε 42,040 εκατ. ενώ τα κέρδη προ φόρων εκτινάχθηκαν στα ευρώ 21,903 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 150% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (ευρώ 8,727 εκατ.).

Η αύξηση της κερδοφορίας προήλθε κυρίως από την συγκράτηση του κόστους παραγωγής.

Το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε από 20,15% το 2002 σε 23,9% για την χρήση 2003. Αντίστοιχα βελτιώθηκε το περιθώριο κερδών προ φόρων από 7,05% το 2002 στο 12,48% για την χρήση 2003.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΛΒΟ έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων πλέον των ευρώ 700 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος παραγωγής τεθωρακισμένου οχήματος Τ.Ο.ΜΑ "ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ" αξίας ευρώ 400 εκατ. η ανάθεση του οποίου έγινε τον Απρίλιο του 2003, αλλά η ενεργοποίηση της παραγγελίας καθυστερεί ακόμα). Παρά δε την αύξηση των εργασιών της εταιρείας και συνεπώς των αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης, ο τραπεζικός δανεισμός της διατηρήθηκε σε χαμηλά σχετικά επίπεδα.

Σημαντική αύξηση του τζίρου και των κερδών του παρουσίασε ο Όμιλος ΜΕΤΚΑ. Ο τζίρος αυξήθηκε κατά 34,24% και έφτασε τα ευρώ 142,755 εκατ. έναντι των ευρώ 106,340 εκατ. της χρήσης 2002, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 24,27% ξεπερνώντας τα ευρώ 20 εκατ. (από ευρώ 16,436 εκατ. το 2002).

Επισημαίνεται ότι η ΜΕΤΚΑ έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων ύψους ευρώ 460 εκατ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στο Λαύριο, ισχύος 400 MW προϋπολογισμού ευρώ 190 εκατ., όπου η METKA θα αναλάβει την πλήρη μελέτη και κατασκευή του έργου ( ως EPC contractor).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΥΤΙΛ

Σχολιασμένα