QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2015 13:06
UPD:23:53

"QUALITY & RELIABILITY  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

 

Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία "QUALITY & RELIABILITY  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY  A.E." ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνεδρίασε νόμιμα στις 4 Μαρτίου 2015, στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Κονίτσης 11Β στο Μαρούσι. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβαν μέρος 4 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 12.028.988 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 46,69 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996,  1.580.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ η οποία δεν έχει δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού  δεν έχει παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων της κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96.  Η ΈκτακτηΓενική Συνέλευση των μετόχων  έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις  επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως

 

1) Ενέκρινε την ανάθεση του τακτικού και φορολογικού ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 31/12/2014, στην ελεγκτική εταιρία “BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.”, λόγω διάσπασης της “Baker Tilly Hellas AE” η οποία είχε εκλεγεί με την από 30/06/2014 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας

Έγκυρες ψήφοι 12.028.988 (46,69 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.028.988 κατά 0, αποχή 0.

 

2) Ενημερώθηκε και ενέκρινε ότι για το σκοπό της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου ICT4 Growth, φορολογήθηκαν αποθεματικά ύψους 389.372,25 ευρώ και προέκυψαν φορολογηθέντα αποθεματικά αξίας 308.118,69 ευρώ.

Από το παραπάνω ποσό των φορολογηθέντων αποθεματικών, ποσό 305.525,00 €, σύμφωνα και με την σχετική οδηγία που αναφέρεται στην παράγραφο 3.10 του οδηγού της δράσης, δεν θα μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Για το ποσό των 305.525,00 € θα γίνει εγγραφή σε ιδιαίτερο λογαριασμό αποθεματικών στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας με σαφή αναφορά ότι αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για την υλοποίηση της επένδυσης με τίτλο «Ανάπτυξη Συστήματος Δημιουργίας &Διαχείρισης Διαδραστικού Περιεχομένου Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Βιβλίων (edubooks4all)»  στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ICT4GROWTH)», και κωδικό έργου ICT-000037.

 

 Αναλυτικά τα αποθεματικά που φορολογήθηκαν είναι τα εξής:

  1. Αποθεματικό αξίας 285.474,68 € (με βάση την παρ.12 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013)
  2. Αποθεματικό αξίας 8.408,81 € (με τις γενικές διατάξεις)

   3.   Αποθεματικό αξίας 45.488,76 € (με τις γενικές διατάξεις)

4.   Αποθεματικό Ν.3220/2004 αξίας 50.000,00 € (με τις γενικές διατάξεις)

 

Σημειωτέονότι τα ανωτέρω αποθεματικά, υπερέβησαν σε αξία αυτά που ανέφερε το Διοικητικό Συμβούλιο  της 12/3/2013 και η Γενική Συνέλευση  της 26/6/2014, προκειμένου μετά την φορολόγησή τους να προκύψει το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου ICT4 Growth.

Έγκυρες ψήφοι 12.028.988 (46,69 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.028.988 κατά 0, αποχή 0.

 

 

3) Επικύρωσε / Ενέκρινε το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την απασχόληση των μελών του ΔΣ στο επενδυτικό πρόγραμμα ICT4 Growth.

Έγκυρες ψήφοι 12.028.988 (46,69 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.028.988 κατά 0, αποχή 0.

 

 

 

Μαρούσι, 04/03/2015

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΟΥΑΛ

Σχολιασμένα