Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θυγατρική των ΓΕΚ και ΤΕΡΝΑ

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2004 13:06

Σύμβαση για την κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ονομαστικής ισχύος 147 MW, στη Βοιωτία, υπέγραψε με τη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., η Ηρων Θερμοηλεκτρική Ο.Ε., θυγατρική των ΓΕΚ και ΤΕΡΝΑ Α.Ε..

Το έργο αφορά αεριοστροβιλική μονάδα ανοικτού κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο. Ο σταθμός σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες εφεδρείας του συστήματος κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων, καθώς και την αιχμή του συστήματος κατά τα επόμενα έτη.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η επιτυχία αυτή καθιστά τον Όμιλο τον πρώτο ιδιώτη παραγωγό που θα θέσει σε λειτουργία μονάδα παραγωγής ρεύματος και είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης προσπάθειας και σημαντικών επενδύσεων, τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή όσο και στελεχιακό δυναμικό, ενώ ταυτόχρονα συντελεί σημαντικά στην ενίσχυση της ήδη εδραιωμένης θέσης του Ομίλου στον ενεργειακό τομέα.

Σημειώνεται πως η ΤΕΡΝΑ Α.Ε έχει αναλάβει για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε την κατασκευή και του άλλου σταθμού εφεδρείας στο Λαύριο Αττικής, ονομαστικής ισχύος 107 MW, με εγκατάσταση 5 αεριοστροβιλικών μονάδων ονομαστικής ισχύος 21,4 MW, για την κάλυψη της αιχμής το καλοκαίρι του 2004.

Επίσης, ο Όμιλος έχει στα σχέδια του την κατασκευή μονάδας συνδυασμένου κύκλου 400 MW, αναμένοντας το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα