ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014 16:48
UPD:23:53

Η εταιρεία ΑΝΕΚ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 9  και άρθρο 21) σε συνδυασμό με  την απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 16/12/14 σχετικής ενημέρωσης προς την εταιρεία μας, ότι η εταιρεία «SEA STAR CAPITAL PLC» δεν κατέχει από την 11/12/2014 τον έλεγχο των δικαιωμάτων ψήφου επί των 43.685.197 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας ήτοι ποσοστό 23,5661 %  επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας,λόγω της καταγγελίας - από την εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε» - του δανείου επί ενεχύρω των ως άνω μετοχών που κατέχει η εταιρεία «SEA STAR CAPITAL PLC».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΑΝΕΚ

Σχολιασμένα