Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 08:56
UPD:23:53

 

 

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2014

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 246 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014, έναντι 264 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2013, επηρεαζόμενος, κατά κύριο λόγο, από την εφαρμογή των νέων χαμηλών τιμολογίων για τους καταναλωτές, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Εταιρείας καθώς και από τη μείωση της ζήτησης.

Το λειτουργικό κόστος προ αποσβέσεων υποχώρησε στα 173 εκατ. ευρώ έναντι 179 εκατ. ευρώ το 2013.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 74 εκατ. ευρώ, έναντι 83 εκατ. ευρώ πέρυσι ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 58 εκατ. ευρώ, έναντι 64 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού εννεαμήνου.

Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στο ποσό των 41 εκατ. ευρώ από 75 εκατ. αντίστοιχα το εννεάμηνο του 2013.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά φόρων του εννεάμηνου του 2013, δεν είναι συγκρίσιμα λόγω θετικής επίδρασης από αναβαλλόμενη φορολογία κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.  

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα