Τέσσερα νέα προγράμματα απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ

Με απόφαση του υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Πάνου Παναγιωτόπουλου
Παρασκευή, 30 Απριλίου 2004 16:53

Τέσσερα νέα προγράμματα απασχόλησης που απευθύνονται σε άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και σε άτομα τα οποία βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, εισάγει προς εφαρμογή ο ΟΑΕΔ, μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης από τον υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Πάνο Παναγιωτόπουλο.

Δικαιούχοι είναι οι άνεργοι που έχουν ενταχθεί προηγουμένως σε προγράμματα κατάρτισης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Equal». Αναλυτικότερα, τα προγράμματα έχουν ως εξής:

1. Πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας, το οποίο προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες ή μητέρων ατόμων με ειδικές ανάγκες ηλικίας 18 έως 64 ετών. Συνολικά θα επιδοτηθεί η πρόσληψη για πλήρη απασχόληση 46 ανέργων αυτής της κατηγορίας. Αφορά τις επιχειρήσεις του νομού Αττικής, οι οποίες θα επιδοτούνται με 25,8 ευρώ ημερησίως για κάθε προσλαμβανόμενο και για διάστημα μέχρι εννέα μηνών. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε απολύσεις προσωπικού χωρίς να το αντικαταστήσουν, κατά το τελευταίο έτος.

2. Πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για απεξαρτημένα άτομα ηλικίας 18 έως 64 ετών. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Λάρισας και στοχεύει στην πρόσληψη 27 ατόμων αυτής της κατηγορίας. Οι επιχειρήσεις επιδοτούνται με 25,5 ευρώ ημερησίως για διάστημα μέχρι δέκα μηνών.

3. Πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματικών με το οποίο επιδοτούνται άτομα με ειδικές ανάγκες και μακροχρονίως άνεργοι ηλικίας 18 έως 64 ετών, προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση. Αφορά 15 άτομα αυτής της κατηγορίας και η επιχορήγηση φθάνει τα 23.477 ευρώ. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο σύνολο της χώρας.

4. Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (Stage) που απευθύνεται σε ανέργους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, σε μακροχρονίως ανέργους και σε εποχιακά απασχολούμενους απειλούμενους από την ανεργία, ηλικίας 18 έως 64 ετών.

Αφορά 60 άτομα και θα υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι επιχειρήσεις θα τοποθετούν τους ανέργους σε ειδικότητες σχετικές με τη νέα οικονομία και τον τουρισμό, ενώ την αμοιβή για κάθε ασκούμενο θα καταβάλλει ο ΟΑΕΔ. Το ποσό της επιχορήγησης για τις αμοιβές των ασκούμενων είναι 24 ευρώ ημερησίως μικτά. Τα 22,21 ευρώ είναι η αμοιβή του ασκούμενου και τα 1,79 ευρώ είναι κρατήσεις για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλιση για επαγγελματικό κίνδυνο. Η άσκηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις επτά ώρες ημερησίως, τις πέντε ημέρες την εβδομάδα και δεν θα πραγματοποιείται τις βραδινές ώρες (μετά τις 22:00).

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να λειτουργούν για ένα τουλάχιστον έτος και δεν θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε απολύσεις προσωπικού, χωρίς να το αντικαταστήσουν, το τελευταίο εξάμηνο.

Πηγή ΑΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα