Χωρίς κεφαλαιακές ανάγκες η Eurobank

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014 14:03
UPD:14:03
EUROKINISSI/ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Επιτυχής κρίνεται η έκβαση της Συνολικής Αξιολόγησης (Comprehensive Assessment=AQR+Stress Test) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη Eurobank, καθώς δεν προέκυψαν κεφαλαιακές ανάγκες.

Όπως ρητά αναφέρει το ανακοινωθέν της ΕΚΤ για τη Eurobank  «ουσιαστικά δεν προέκυψαν κεφαλαιακές ανάγκες» («Eurobank has practically no [capital] shortfall», ανακοίνωση της ΕΚΤ, σελ.9)

Η κεφαλαιακή θέση της Eurobank αποδείχθηκε, μετά από ενδελεχή εξέταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου και όλων των οικονομικών της στοιχείων, απολύτως επαρκής ακόμη και υπό τις ακραίες συνθήκες προσομοίωσης  που υιοθετήθηκαν στα stress test της ΕΚΤ.

Η θέση της Eurobank, μάλιστα, στο βασικό δυναμικό σενάριο, που θεωρείται και το πιθανότερο να υλοποιηθεί, είναι η ισχυρότερη μεταξύ των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών (CET1 15,1%)με πλεόνασμα κεφαλαίων €2,4 δισ.

Αποτελέσματα Συνολικής Αξιολόγησης
 

 

                            Δυναμικό σενάριο

 

Βασικό

Δυσμενές

CET1, προσαρμοσμένο βάσει AQR + Stress Test (%)

15,1

5,5

Πλεόνασμα/(έλλειμμα), (σε εκατομμύρια ευρώ)

2.403

(18)


 
Για τις ελληνικές τράπεζες τα αποτελέσματα έχουν ως εξής στο δυναμικό σενάριο που είναι αυτό που λαμβάνει υπόψη η ΕΚΤ για τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών αναγκών:
        

 

 

 

CET1 (χαμηλότερο σημείο έως το 2016)

Βασικό σενάριο

Δυσμενές σενάριο

Eurobank

15,1%

5,45%

Alpha

13,3%

8,45%

ΕΤΕ

13,3%

8,87%

Piraeus

11,4%

6,68%

 

 

 Περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης

- Στα παραπάνω δεν συνυπολογίζεται το πρόσθετο κεφαλαιακό απόθεμα που δημιουργείται με βάση την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για τον αναβαλλόμενο φόρο και τη μετατροπή του σε φορολογική απαίτηση. Η θετική επίδραση από αυτή την αλλαγή στα βασικά κεφάλαια της τράπεζας είναι €1,1 δις (318 μονάδες βάσης).

- Η κεφαλαιακή βάση θα ενισχυθεί περαιτέρω μεταξύ άλλων από τον συνυπολογισμό της θετικής επίδρασης από τη θετική διαφορά των προ προβλέψεων εσόδων (ΡΡΙ) στο πρώτο εννεάμηνο του 2014 σε σχέση με τις υποθέσεις που έλαβε υπόψη το stress test. Η θετική αυτή διαφορά θα ενισχύσει τα βασικά κεφάλαια στο Δυναμικό Δυσμενές σενάριο κατά 90 μονάδες βάσης.

- Συνολικά με τις θετικές αυτές επιδράσεις ο δείκτης κυρίων βασικών μετοχικών κεφαλαίων (CET1) ανεβαίνει από το 5,5% σε 9,5% στο δυσμενές δυναμικό σενάριο.
 

Ιδιαίτερα ικανοποιητική επίδοση στον έλεγχο ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου

- Ιδιαίτερα θετική ήταν η επίδοση της Eurobank στην άσκηση ποιοτικής αξιολόγησης του δανειακού χαρτοφυλακίου.
Αρνητική επίπτωση ΑQR (σε εκατομμύρια ευρώ)
 

Αρνητική επίπτωση ΑQR (σε εκατομμύρια ευρώ)

Alpha

1.169

Eurobank

1.343

ΕΤΕ

2.257

Πειραιώς

2.792- Το αποτέλεσμα του AQR έχει εξαιρετική σημασία, γιατί η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου φέρνει την τράπεζα σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει η διαφαινόμενη επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά.


Επαρκή κεφάλαια, βελτιούμενο δανειακό χαρτοφυλάκιο και υψηλή ρευστότητα επιτρέπουν να εστιάσουμε στη χρηματοδότηση της οικονομίας
- Διαθέτοντας ένα συνδυασμό
επαρκούς κεφαλαιακής βάσης, ανθεκτικής και σε ακραίες συνθήκες, όπως πιστοποίησε η ΕΚΤ
ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου
 και
υψηλή ρευστότητα, με το δεύτερο χαμηλότερο δείκτη δανείων προς καταθέσεις (L/D ratio 103%) στην Ελλάδα  
η Eurobank έχει σήμερα τις δυνατότητες να υλοποιήσει τον κεντρικό στόχο που έχουμε θέσει: τη στήριξη των πελατών μας και τη χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Επιστροφή στην κερδοφορία μέσα στο 2015

Εφαρμόζοντας το επιχειρηματικό μας σχέδιο που ήδη έχει αρχίσει ορατά να αποδίδει καρπούς, με αυξημένες δυνατότητες αξιοποίησης των ευκαιριών που δημιουργεί η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, προσβλέπουμε στην επιστροφή της Eurobank στην κερδοφορία το 2015.
 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΡΩΒ

Σχολιασμένα