ΕΛΒΕ: Διευκρινίσεις για την πώληση της Calin

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014 13:15
UPD:13:15

Διευκρινίσεις σχετικά με τη πώληση της συμμετοχής στη θυγατρική Calin A.E. δίνει η ΕΛΒΕ ΑΒΕΕ, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναφέρει πως η θυγατρική της συμμετείχε στον κύκλο εργασιών του ομίλου την 30/6/2014 κατά 69,08%, ήτοι από σύνολο κύκλου εργασιών 29,88 εκατ. ευρώ τα 20,64 εκατ. ευρώ αφορούσαν πωλήσεις της θυγατρικής.

Στα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου η θυγατρική συμμετείχε με κέρδη προ φόρων 711,48 χιλ. ευρώ και στα αποτελέσματα μετά από φόρους του ομίλου συμμετείχε με κέρδη μετά από φόρους 515,58 χιλ. ευρώ.

Η ΕΛΒΕ σημειώνει πως η πώληση αυτή θα έχει ως συνέπεια τα οικονομικά μεγέθη της θυγατρικής στις 30/9/2014 να εμφανιστούν στις διακοπείσες δραστηριότητες σε επίπεδο ομίλου.

Στα αποτελέσματα τέλους του έτους η πώληση θα προσθέσει σε επίπεδο εταιρείας κέρδη προ φόρων 9,98 εκατομμύρια ευρώ και 7,38 εκατ. μετά από φόρους, ενώ η καθαρή θέση της εταιρείας θα μειωθεί κατά 865,8 χιλ. ευρώ.

Στις οικονομικές καταστάσεις τέλους του έτους σε επίπεδο ομίλου η ανωτέρω πώληση θα αυξήσει τα κέρδη προ φόρων 9,98 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους 7,38 εκατ. ευρώ ενώ θα τα μειώσει κατά τα κέρδη προ και μετά φόρων της ανωτέρω θυγατρικής μέχρι την ημερομηνία της πώλησης.

Επίσης, η καθαρή θέση του ομίλου αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,5 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ ο κύκλος εργασιών θα μειωθεί σημαντικά καθώς όπως αναφέρθηκε οι πωλήσεις της θυγατρικής αποτελούσαν το 69% των πωλήσεων του ομίλου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μέχρι 30/9/2014 ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ανήλθε στα 30,3 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στο δ.σ. της Calin συμμετείχαν έως και την 22/10/2014 τα ακόλουθα μέλη του δ.σ. της ΕΛΒΕ ΑΕ: ο κ. Κιτσικόπουλος Τηλέμαχος ως αντιπρόεδρος και οι κύριοι Κιτσικόπουλος Πασχάλης και Ronald Barkshire ως μέλη. Το δ.σ. της Calin αποτελείται από εννέα μέλη.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι ουδεμία σχέση υπάρχει μεταξύ των αγοραστών και λοιπών μελών του δ.σ. της θυγατρικής με τους βασικούς μετόχους και τη διοίκηση της ΕΛΒΕ. Η εταιρεία στην παρούσα φάση εξετάζει διάφορα επενδυτικά σχέδια χωρίς όμως να έχει καταλήξει σε ενέργειες προς υλοποίηση.
 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΛΒΕ

Σχολιασμένα