Αιτιολογημένη γνώμη για την εσωτερική αγορά ενέργειας

Παρασκευή, 07 Μαΐου 2004 14:59

Αιτιολογημένη γνώμη απέστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα γιατί παρέλειψε να τηρήσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα τις διατάξεις για τον διαχωρισμό των λογαριασμών των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρακτική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού της Ελλάδας να ενσωματώνει το κόστος εξόρυξης λιγνίτη στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται πράγματι να προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Προτού κινηθεί η σχετική διαδικασία της Επιτροπής, η ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είχε απευθύνει πολυάριθμες συστάσεις στην ΔΕΗ κατά της πρακτικής από κοινού δημοσίευσης λογαριασμών για τη δραστηριότητα εξόρυξης λιγνίτη και τη δραστηριότητα ηλεκτροπαραγωγής της εταιρείας. Η Επιτροπή, από τον Απρίλιο του 2002, είχε ζητήσει κατ’ επανάληψη από τις ελληνικές αρχές να εξασφαλίσουν την έγκαιρη δημοσίευση χωριστών λογαριασμών από τη ΔΕΗ. Μετά την απόφαση που έλαβε η ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τον Μάιο του 2003, να επιβάλει πρόστιμο στη ΔΕΗ επειδή παρέλειψε να υποβάλει τους χωριστούς λογαριασμούς της με τον κατάλληλο τρόπο, η Επιτροπή θεώρησε ότι η Ελλάδα είχε παραβεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία για παραβάσεις.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα