Γνώμη: Απογοήτευση για την ανεργία

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014 07:00
UPD:08:19
REUTERS/YORGOS KARAHALIS

Απογοητευτικά περισσότερο απ’ όλα είναι τα πολύ υψηλά ποσοστά της ανεργίας των νέων, αλλά και η αύξηση του ποσοστού των μακροχρόνια ανέργων, γεγονός το οποίο συνιστά μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα.

Αναδημοσίευση από τη «Ναυτεμπορική»

Τα στοιχεία για την απασχόληση που ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και τον ΟΑΕΔ αποκαλύπτουν ότι δύσκολα μειώνεται η ανεργία και θα απαιτηθούν πολλά χρόνια επίπονης προσπάθειας για να επανέλθει στα προ της κρίσης επίπεδα.

Απογοητευτικά περισσότερο απ’ όλα είναι τα πολύ υψηλά ποσοστά της ανεργίας των νέων, αλλά και η αύξηση του ποσοστού των μακροχρόνια ανέργων, γεγονός το οποίο συνιστά μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα.

Ειδικά για τους νέους, ο αποκλεισμός από την αγορά εργασίας έχει αποδειχθεί «αιμορραγία» για τη χώρα, καθώς κατά δεκάδες αναζητούν κάθε χρόνο επαγγελματική διέξοδο στο εξωτερικό.

Το πρόβλημα της ανεργίας είναι εξόχως σοβαρό και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση συντεταγμένα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς προκαλεί αποδυνάμωση του κοινωνικού ιστού και υποτονική οικονομική ανάπτυξη.

Η κυβέρνηση στο πλαίσιο της Ε.Ε. οφείλει να διεκδικήσει επαρκείς πόρους προκειμένου να χρηματοδοτήσει αναπτυξιακές πολιτικές που θα οδηγήσουν σταδιακά σε υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας.

Πολλοί στην Ε.E. ζητούν εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών και χαλάρωση των σκληρών δημοσιονομικών πολιτικών.

Υπάρχουν, όμως, περισσότεροι που έχουν άλλες προτεραιότητες και αντιδρούν. 

Κι όμως στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης περισσότεροι από έξι εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη θέση εργασίας τους κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Η συνεπαγόμενη αύξηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας, με αυξανόμενες ανισότητες και αποκλίσεις εντός και μεταξύ χωρών, αποτελούν αναμφίβολα τις κύριες κοινωνικές προκλήσεις για την Ευρώπη και πρέπει να τεθούν στην πρώτη γραμμή οιασδήποτε αναθεώρησης της στρατηγικής.

Επιπλέον, οι δημογραφικές, τεχνολογικές και κλιματικές αλλαγές, οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις τις οποίες αποσκοπεί να αντιμετωπίσει η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, έχουν καταστεί σήμερα πιο οξείες παρά ποτέ, σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και της Επιτροπής Απασχόλησης της Κοινότητος.

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών της κρίσης πρωταρχικό μέλημα των οικονομικών πολιτικών ήταν η αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και του χρέους.

Η δημοσιονομική εξυγίανση και οι μακροοικονομικές προσαρμογές πρέπει να είναι συνεκτικές με τους κοινωνικούς στόχους και να λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις των επιλογών πολιτικής και το διανεμητικό τους αντίκτυπο στα εισοδηματικά στρώματα, στις γενιές και στον παράγοντα χρόνο, καθώς και τον αντίκτυπό τους στην ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, επισημαίνουν ορθώς, μεταξύ των άλλων οι δύο Επιτροπές.

Τώρα που η Ενωση εισέρχεται σε φάση ανάκαμψης, έστω και συγκρατημένης, τα κράτη-μέλη οφείλουν να εστιάσουν σε πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης, για τη διευκόλυνση της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Κάτι ανάλογο θα πρέπει να γίνει και στη χώρα μας με μεγαλύτερη ένταση και η κυβέρνηση οφείλει να διεκδικήσει σημαντικούς πόρους από τα διαθέσιμα κοινοτικά προγράμματα.

Η δημοσιονομική εξυγίανση και οι μεταρρυθμίσεις δεν πρέπει να ανασταλούν, όμως και η ανάπτυξη που δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης πρέπει να υποστηριχθεί.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ - dplak@naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα