Μ. Σάλλας: Σοβαρά βήματα σταθεροποίησης αλλά και ποιοτικές ανεπάρκειες

Πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ρευστότητας στην αγορά
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014 20:01
UPD:20:07
ΜΠΟΛΑΡΗ

Αναφερόμενος γενικότερα στην πορεία της οικονομίας ο κ.Σάλλας επισήμανε ότι το τελευταίο διάστημα έχει κάνει σοβαρά βήματα σταθεροποίησης και έχει δώσει ενθαρρυντικά μηνύματα ότι το 2014 θα είναι το πρώτο έτος αύξησης του ΑΕΠ μετά από 6 συνεχόμενα χρόνια ύφεσης (φωτ. αρχείου).

Σοβαρά βήματα σταθεροποίησης αλλά και δομικούς περιορισμους και σοβαρές ποιοτικές ανεπάρκειες που δημιουργούν εμπόδια στην ουσιαστική βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας διέγνωσε για την ελληνική οικονομία ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας ο οποίος παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της τράπεζας για ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά.

Αναφερόμενος γενικότερα στην πορεία της οικονομίας ο κ.Σάλλας επισήμανε ότι το τελευταίο διάστημα έχει κάνει σοβαρά βήματα σταθεροποίησης και έχει δώσει ενθαρρυντικά μηνύματα ότι το 2014 θα είναι το πρώτο έτος αύξησης του ΑΕΠ μετά από 6 συνεχόμενα χρόνια ύφεσης. 

«Παρ’ όλα αυτά και παρά το σημαντικό περιορισμό των μακροοικονομικών ανισορροπιών, τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και τη μείωση του κόστους εργασίας, υπάρχουν ακόμη μια σειρά δομικοί περιορισμοί και σοβαρές ποιοτικές ανεπάρκειες που δημιουργούν εμπόδια στην ουσιαστική βελτίωση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της οικονομίας σε σύγκριση με πολλές άλλες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανέφερε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον κ. Σάλλα «για τους γνωστούς λόγους, όπως το υψηλό δημόσιο χρέος, η στενότητα ρευστότητας, οι πολιτικές αβεβαιότητες κλπ, το κόστος δανεισμού στη χώρα μας παραμένει πολύ υψηλό, όπως επίσης και το κόστος ενέργειας. Δύο δηλαδή καθοριστικοί παράγοντες προσδιορισμού της συνολικής ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την πολύ-νομοθεσία και το έλλειμμα φορολογικής σταθερότητας, αποθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις και καθυστερεί την ανταγωνιστική ανάπτυξη της οικονομίας».

Πρωτοβουλίες για ενίσχυση της ρευστότητας

Στις νέες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Τράπεζα Πειραιώς για να ενισχύσει τη ρευστότητα στην αγορά και να υποστηρίξει ενεργά την επανεκκίνηση της οικονομίας, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας μιλώντας σε εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την απονομή επιχειρηματικών βραβείων.

Οι νέες πρωτοβουλίες της τράπεζας αφορούν:

  • Πρώτον για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και την επιβράβευση 100.000 και πλέον πελατών της, επαγγελματιών, μικρών επιχειρήσεων και αγροτών, με υπόλοιπα δανείων μέχρι 200 χιλ.ευρώ παρά τις δυσκολίες των τελευταίων χρόνων είναι ενήμεροι προς τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις, από την 1 Νοεμβρίου η τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε μείωση όλων των περιθωρίων επιτοκίου κατά ένα τοις εκατό (100 πόντους).
  • Δεύτερον, εξετάζεται η δημιουργία ενός Ιδιωτικού Επενδυτικού Ταμείου - το πρώτο του είδους του στη χώρα - με αντικείμενο τη μεσομακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και είμαστε για το σκοπό αυτό σε επαφή με διεθνείς επενδυτικούς οίκους και ξένους θεσμικούς επενδυτές. Το Ταμείο θα στοχεύσει αρχικά στην άντληση 500 εκατ. Ευρώ. από τις διεθνείς αγορές με συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς και εκτιμάται ότι, αν όλα πάνε καλά, η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί στη διάρκεια του Πρώτου τριμήνου του 2015.

Το Ταμείο θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα και υπολογίζεται να καλύψει με δανειοδότηση μέχρι 7 χρόνια τα επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια 200 περίπου μικρού και μεσαίου μεγέθους εταιρειών - από ένα σύνολο 2.000 περίπου - με τζίρο 5 - 75 εκατ. ευρώ με επικέντρωση στις δυναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις προστιθέμενης εγχώριας αξίας και υποκατάστασης εισαγωγών, τις επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα, ικανή διοίκηση και, ασφαλώς, ενδιαφέρον επιχειρηματικό σχέδιο.

  • Τρίτον, η τράπεζα Πειραιώς διαμορφώνει ένα δυναμικό πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων ύψους 700 εκατ. Ευρώ . για το επόμενο 12μηνο για την υποστήριξη υγιών, συνεπών και δυναμικών επιχειρήσεων με προτεραιότητα στις μικρομεσαίες, εξαγωγικές και μεταποιητικές, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται η ενίσχυση της προχρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων και με προεξόφληση παραγγελιών σε ενήμερους πελάτες της Τράπεζας ή σε νέους πελάτες με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος τίθεται ως προτεραιότητα η ενίσχυση του εξαγωγικού factoring με πρόσθετη χρηματοδότηση.
  • Τέταρτον, στον προϋπολογισμό της Τράπεζας του 2015, προβλέπεται να εκταμιεύσουμε ποσό ύψους 500 εκατ. Ευρώ για συμμετοχή σε επίσημα προγράμματα χρηματοδότησης της οικονομίας, όπως του ΕΤΕΑΝ, της ΕΤΕπ, του EIF (Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο) και του ΕΣΠΑ.
  • Πέμπτον, για την υποστήριξη του κατασκευαστικού κλάδου και την τόνωση της αγοράς ακινήτων, η Τράπεζα έχει εγκρίνει πρόγραμμα στεγαστικών δανείων συνολικού ύψους 500 εκατ. Ευρώ για το επόμενο δεκαπεντάμηνο, για δάνεια μέχρι 300 χιλ ευρώ με περιθώριο 3% και περίοδο χάριτος 1 χρόνο. Ιδιαίτερα για τα νέα ζευγάρια η περίοδος χάριτος θα είναι 2 χρόνια.

Τέλος, δημιουργείται Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, με γνώμονα τα διεθνή πρότυπα και με κύριο σκοπό την υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων των οποίων η αποδοτικότητα να βασίζεται στην εκτεταμένη εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, την υλοποίηση νέων ιδεών και τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας.

Στις σκέψεις της τράπεζας είναι το κέντρο να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε σχέδια που θα επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια: από την ένταξη τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, μέχρι την παροχή πιστώσεων ή την εξασφάλιση κεφαλαίων συμμετοχής. Στην επιτροπή για την αξιολόγηση και επιλογή των σχεδίων προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων των μεγάλων Επιμελητηρίων και των παραγωγικών φορέων.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα