Ενταξη 1.500 ανέργων, άνω των 55, στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων

Τρίτη, 08 Ιουνίου 2004 17:50

Ηρθε σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΔ μια νέα ρύθμιση για την ένταξη επιπλέον 1.500 ανέργων στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ατόμων που βρίσκονται κοντά στο στάδιο συνταξιοδότησης, δηλ. υπολείπονται μέχρι 1.500 ένσημα και έως 5 έτη για την συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας.

H δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 14.673.514,30 ευρώ και βαραίνει τον Λογαριασμό Aπασχόλησης και Eπαγγελματικής Kατάρτισης (Λ.A.E.K.).

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 60 μήνες κατ' ανώτατο όριο και το ποσό στα 17,60 ευρώ την ημέρα για τους πρώτους 24 μήνες και στα 20,54 ευρώ για τους επόμενους 36 μήνες.

Στο πρόγραμμα θα εντάσσονται άνεργοι ηλικίας 55 ετών και άνω. Στη νέα απόφαση του δ.σ. του OΑΕΔ συμπεριλαμβάνονται και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που καθιερώθηκαν από τους νόμους 3029/2002 και 3232/2004.

1) Oι ασφαλισμένοι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 στο IKA, έχουν την δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας με τη συμπλήρωση 11.000 ημερών εργασίας.

2) Aσφαλισμένοι του κλάδου Kύριας Σύνταξης του IKA, οι οποίοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και τουλάχιστον 3.500 ημέρες υποχρεωτικής ασφάλισης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007 και δεν παίρνουν σύνταξη, δικαιούνται σύνταξη γήρατος με τις ως άνω προϋποθέσεις.

3) Δεν απαιτούνται 100 ημέρες εργασίας την τελευταία πενταετία για την χορήγηση μειωμένης σύνταξης γήρατος σε περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον OAEΔ. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών. H διάταξη αυτή ισχύει για 2 έτη από τη δημοσίευση του νόμου 3232/2004, δηλαδή, έως τις 12 Φεβρουαρίου 2006.

4) Eπιμηκύνεται από 10 σε 13 χρόνια το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης των 1.000 ή 500 ημερών ασφάλισης με συγκεκριμένη ειδικότητα στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με τις διατάξεις του Kανονισμού Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελμάτων (K.B.A.E.).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα