Έκδοση τρίμηνων εντόκων 1 δισ. ευρώ στις 12/8

Παρασκευή, 08 Αυγούστου 2014 12:23
UPD:12:25
REUTERS/DADO RUVIC

Στη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, ύψους 1 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει την ερχόμενη Τρίτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

«Την Τρίτη 12 Αυγούστου 2014 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.000 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 14 Νοεμβρίου 2014», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΟΔΔΗΧ.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014 (Τ+3). Διευκρινίζεται πως οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360. 

Η δημοπρασία θα γίνει με  ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια, συμπληρώνει ο ΟΔΔΗΧ στην ανακοίνωσή του.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα