ΣΜΕΧΑ: Αντίθετος στο υποχρεωτικό πόθεν έσχες για στελέχη ΕΠΕΥ-ΑΕΠΕΥ

Δευτέρα, 04 Αυγούστου 2014 17:41
UPD:17:45
REUTERS/YORGOS KARAHALIS

Ο ΣΜΕΧΑ επισημαίνει ότι οι ΕΠΕΥ και οι ΑΕΠΕΥ ουδεμία σχέση έχουν με τη διαχείριση δημοσίου χρήματος, αλλά αντιθέτως κατέχουν και χρησιμοποιούν χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαια που ανήκουν σε ιδιώτες πελάτες.

Αντίθετος στην επιβολή υποχρεωτικής κατάθεσης πόθεν έσχες σε στελέχη της αγοράς που δεν χειρίζονται δημόσιο χρήμα, όπως οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και οι Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) είναι ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ).

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή και επεκτείνει την υποχρέωση δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης, στους πρόεδρους, στους αντιπροέδρους, τους διευθύνοντες σύμβουλους, τα εκτελεστικά μέλη διοικητικών συμβουλίων και τους γενικούς διευθυντές των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ο ΣΜΕΧΑ επισημαίνει ότι οι ΕΠΕΥ και οι ΑΕΠΕΥ ουδεμία σχέση έχουν με τη διαχείριση δημοσίου χρήματος, αλλά αντιθέτως κατέχουν και χρησιμοποιούν χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαια που ανήκουν σε ιδιώτες πελάτες.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΜΕΧΑ «ως προς τον έλεγχο των προσώπων που διευθύνουν ΑΕΠΕΥ ισχύουν ειδικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει άδεια λειτουργίας ή να αντιταχθεί σε κάθε μεταβολή της διοίκησης της ΑΕΠΕΥ αν διατηρεί επιφυλάξεις ως προς την αξιοπιστία των προσώπων που διευθύνουν την ΑΕΠΕΥ ή αν υπάρχουν αντικειμενικοί και εξακριβώσιμοι λόγοι που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι η διοίκηση της ΑΕΠΕΥ αποτελεί απειλή για την ορθή και συνετή διαχείρισή της.

» Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ΕΠΕΥ και τα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι και διαχειριστές) υπόκεινται περαιτέρω στην υποχρέωση γνωστοποίησης των συναλλαγών που πραγματοποιούν επί αξιών εισηγμένων ή που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακή αγορά. Με βάση τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι υφίσταται ήδη ειδικό νομικό πλαίσιο για τον έλεγχο των προαναφερθέντων προσώπων».

Παράλληλα ο ΣΜΕΧΑ τονίζει ότι στον «κατάλογο» με όσους υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα μέλη διοικητικών συμβουλίων ανεξαρτήτων αρχών, καθώς και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων (πλην των εκτελεστικών) εταιρειών όπως η ΔΕΗ, που διενεργούν προμήθειες αξίας πολλών εκατ.  ευρώ.

Μάλιστα αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι «δεν βλέπουμε να περιλαμβάνονται ελληνικές και ξένες εταιρείες που συνάπτουν συμβάσεις με το ελληνικό Δημόσιο είτε με απευθείας ανάθεση είτε χωρίς, οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) οι οποίες διαχειρίζονται τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων και του Δημοσίου καθώς και αντίστοιχα όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι στην Τράπεζα της Ελλάδος για την διαχείριση των χρημάτων των ασφαλιστικών ταμείων (τα οποία υπενθυμίζεται ότι «κουρεύτηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του PSI). Επίσης, δεν περιλαμβάνονται οι υπεύθυνοι χρηματιστηριακών εργασιών σε τράπεζες, δεδομένου ότι οι τράπεζες μπορούν να εκτελούν απευθείας χρηματιστηριακές συναλλαγές, που φαίνεται ότι αγνοούν οι συντάκτες του νομοσχεδίου».

Πηγή: ΑΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΧΥ
  • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα