Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφ

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 16:14
UPD:23:53

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014

 

 

 

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007

 

H ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/30.4.2007, της απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου υπ' αρ. 33/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 24/06/2014 σχετική γνωστοποίηση του  Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (το «ΤΑΙΠΕΔ»), την οποία η Εταιρεία έλαβε ηλεκτρονικά στις 25 Ιουνίου 2014, το ποσοστό  των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στην Εταιρεία, διαμορφώθηκε στις 23/6/2014 σε 27,3% (29.074.500 άμεσα δικαιώματα ψήφου) από 61,333% (65.319.740 άμεσα δικαιώματα ψήφου).

Η εν λόγω μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου, επήλθε κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, άνευ ανταλλάγματος, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1906/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αποδέχεται την αίτηση ακύρωσης της μεταβίβασης των 36.245.240 μετοχών της ΕΥΔΑΠ (ποσοστό 34,033% του μετοχικού της κεφαλαίου), από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ, η οποία είχε γίνει με βάση την απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων υπ' αριθ. 206/25.04.2012 (ΦΕΚ Β 1363/26.04.2012).

Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας κατά 100% το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», ελέγχει έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα