ΕΥΔΑΠ: Διανομή μερίσματος 0,36 ευρώ/μετοχή

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014 16:57
UPD:17:00

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013, ποσού 0,36 ευρώ ανά μετοχή μεικτό, και τη διανομή αφορολόγητου αποθεματικού ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή που αφορά σε απαλλασσόμενα από φορολογία έσοδα των χρήσεων 1999, 2000 και 2001, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΥΔΑΠ.

Το ποσό μερίσματος των 0,36 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%  σύμφωνα με το ν. 4110/2013, ήτοι 0,036 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,324 ευρώ ανά μετοχή και επιπλέον ποσό 0,02 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό 0,344 ευρώ ανά μετοχή. 

Δικαιούχοι του μερίσματος και του αφορολόγητου αποθεματικού ποσού βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη 7 Μαΐου 2014, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Δευτέρα 5 Μαΐου 2014.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Μαΐου 2014 από την Τράπεζα Πειραιώς».
 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα