ΕΥΔΑΠ: Αύξηση 51,4% στα ετήσια κέρδη

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 10:52
UPD:10:55
FOSPHOTOS/ALEXANDROS KATSIS

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν σε 84 εκατ. ευρώ από 114 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε 62 εκατ. ευρώ έναντι 68 εκατ. ευρώ.

Στα 78 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά φόρων της ΕΥΔΑΠ το 2013, σημειώνοντας αύξηση 51,4% από την προηγούμενη χρονιά και διαμορφώνοντας το καθαρό περιθώριο κέρδους σε 23,3% έναντι 14,6% το 2012.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά φόρων επηρεάστηκαν θετικά από την αναβαλλόμενη φορολογία λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν σε 84 εκατ. ευρώ από 114 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε 62 εκατ. ευρώ έναντι 68 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας υποχώρησε στο ποσό των 336 εκατ. ευρώ από 353 εκατ. ευρώ το 2012, επηρεαζόμενος κυρίως από τη διαφορά ύψους 9,2 εκατ. ευρώ του ποσού που προέβλεπε η ΚΥΑ Δ6/2476/3.12.2013 (ΦΕΚ 3065). Χωρίς την ανωτέρω μείωση, ο κύκλος εργασιών θα ήταν μειωμένος κατά 2,3%, λόγω της μείωσης των εσόδων από παροχή νερού και σχετιζομένων υπηρεσιών κατά 2,8% και των εσόδων από υπηρεσίες αποχέτευσης κατά 4,1%.

Αυξητικά κατά 2,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν, την ίδια ώρα, τα έσοδα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος πωληθέντων για την εταιρεία μειώθηκε το 2013 κατά 12 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 191 εκατ. ευρώ έναντι 203 εκατ. ευρώ το 2012 (-6,0%).

Η ΕΥΔΑΠ θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ίσου με το 50% των καθαρών κερδών του 2013, ποσού 38 εκατ. ευρώ (0,36 ευρώ ανά μετοχή) καθώς και τη διανομή αποθεματικού από αφορολόγητα έσοδα, ποσού 2 εκατ. ευρώ (0,02 ευρώ ανά μετοχή). Το συνολικό διανεμόμενο ποσό προς τους μετόχους της εταιρείας ανέρχεται σε 40,5 εκατ. ευρώ (0,38 ευρώ ανά μετοχή).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα