Μυτιληναίος: Ισχυρότερα μεγέθη το 2013

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 10:19
UPD:10:38

Ο όμιλος ανακοίνωσε αύξηση 35% στα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε 231,9 εκατ. ευρώ.

Αύξηση εμφάνισε η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του ομίλου Μυτιληναίος το 2013 και κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό στα 231,9 εκατ. ευρώ από 171,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Συγκεκριμένα, ο όμιλος ανακοίνωσε αύξηση 35% στα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε 231,9 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν σε 22,5 εκατ. έναντι 19,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Εν τω μεταξύ, ο όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 1.403 εκατ. ευρώ, έναντι 1.454 εκατ. ευρώ το 2012.

Σημειώνεται ότι στα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2013 καταγράφηκε και μη επαναλαμβανόμενο έσοδο προηγούμενων χρήσεων ποσού 29 εκατ. ευρώ ως συνέπεια της απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας για την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας της θυγατρικής της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ» από τη ΔΕΗ, με αναδρομική ισχύ από 01.07.2010, ενώ στα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2012 υπήρχε αντίστοιχο μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ποσού 10 εκατ. ευρώ.

Επίσης, στα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων καταγράφεται μη επιλαμβανόμενη ζημία 13,3 εκατ. ευρώ, που προκύπτει από τη διαγραφή της συμμετοχής στην ΕΛΒΟ. Δεν συμπεριλαμβάνονται επίσης το όφελος από την αναδρομική ισχύ  της συμφωνίας Gazprom - ΔΕΠΑ και τα μέτρα αναδρομικής ελάφρυνσης του ενεργειακού κόστους που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Ο Τομέας Έργων EPC κατέγραψε την ισχυρότερη επίδοση και το 2013, καθώς ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ διαμορφώθηκε στα 606,5 εκατ. ευρώ, με το 89,8% να προέρχεται από έργα εκτός Ελλάδος, έναντι 547,5 εκατ. το 2012. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε 101,9 εκατ. ευρώ έναντι 92,7 εκατ. το 2012.

Ο όμιλος επισημαίνει σε ανακοίνωσή του πως το επόμενο διάστημα θα παραμείνει προσηλωμένος στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών και τον αυστηρό έλεγχο του κόστους, ενισχύοντας περαιτέρω το εξωστρεφές του προφίλ.
 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΥΤΙΛ

Σχολιασμένα