Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013 14:37
UPD:23:53

 

 

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

Ανακοινώνεται ότι, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 18237/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., υπεγράφη χθες 16/12/2013, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συμβιβασμού, σύμφωνα με το οποίο καταβάλλεται σε εκκρεμούσες από πολλών ετών, μερικές εξ αυτών άνω των 20 ετών, κατηγορίες αγωγών εργαζομένων και συνταξιούχων -περί τις 2.500 υποθέσεις- για τις οποίες έχουν εκδοθεί ευνοϊκές, τελεσίδικες και αμετάκλητες αποφάσεις, συμβιβαστικώς, το ποσό των 55 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό καταβάλλεται έναντι συνολικών διεκδικήσεων τους ύψους ποσού 129,783 εκατομμύρια ευρώ, οι οποίες αναλύονται σε 57,429 εκατομμύρια ευρώ κεφάλαιο και 72,354 εκατομμύρια ευρώ νόμιμους τόκους. Η συμφωνία αυτή δεν έχει επίπτωση στην καθαρή θέση και στα ετήσια αποτελέσματα της εταιρείας, καθότι είχαν διαχρονικά σχηματιστεί προς το σκοπό αυτό επαρκείς προβλέψεις. 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα