Το πλήρες κείμενο συμπερασμάτων του Ecofin

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2004 16:59

«Το Συμβούλιο υπουργών Οικονομίας χαιρέτησε σήμερα την έκθεση της Eurostat για τα στοιχεία της Ελλάδας σε ό,τι αφορά το έλλειμμα και το χρέος για την περίοδο πριν από το 1997. Το Συμβούλιο επαίνεσε τις ελληνικές αρχές για τη συνεργασία που επέδειξαν σε ό,τι αφορά την αποσαφήνιση των δημοσιονομικών δεδομένων της Ελλάδας, ώστε να είναι ευθυγραμμισμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της στατιστικής μεθοδολογίας ESA95.

Η απόφαση για την ένταξη της Ελλάδας στο ευρώ τον Ιούνιο του 2000 βασίστηκε στα στατιστικά δεδομένα των ελληνικών αρχών, τα οποία επικυρώθηκαν από την Eurostat.

Οι υπουργοί έλαβαν υπόψη ότι το τμήμα αυτό των αναθεωρήσεων αντανακλά τις αβεβαιότητες που προέκυψαν από τη μετάβαση στη στατιστική μεθοδολογία ESA95 που τέθηκε εν ισχύ με την κοινοποίηση στοιχείων το Μάρτιο του 2000. Τα αναθεωρημένα και πιο πλήρη στοιχεία αποδεικνύουν ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα ήταν σταθερά πάνω από την τιμή αναφοράς. Ακόμη, το δημόσιο χρέος αναθεωρήθηκε προς τα πάνω χωρίς να μειωθεί επαρκώς και χωρίς να προσεγγίσει την τιμή αναφοράς που απαιτεί το άρθρο 104.

Εχει ιδιαίτερη σημασία να συμμορφωθεί η Ελλάδα πλήρως και ταχέως προς την κατεύθυνση της δημοσιονομικής πειθαρχίας σε υποστήριξη του ενιαίου νομίσματος. Οι υπουργοί ενθαρρύνουν τις ελληνικές αρχές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της διαδικασίας περί υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος λαμβάνοντας τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Οι υπουργοί θα αξιολογήσουν την δημοσιονομική κατάσταση στην Ελλάδα με την πρώτη δυνατή ευκαιρία μετά από σύσταση της Επιτροπής.

Οι υπουργοί εκφράζουν την πρόθεσή τους να επανέλθουν στο θέμα των (ελληνικών ) λογιστικών στοιχείων, όπως επίσης και στη δυνατότητα μελλοντικής δράσης, ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον τέτοιο περιστατικό, με βάση έκθεση της Επιτροπής. Οι υπουργοί εξουσιοδότησαν την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή να εξετάσει αυτή την έκθεση σε βάθος, ώστε να τοποθετηθεί σύντομα προς το Συμβούλιο Εcofin».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα