Μυτιληναίος: Άλμα των κερδών 9μηνου

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013 10:19
UPD:10:27

Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA κατά 61% στα 183,7 εκατ. ευρώ και της καθαρής κερδοφορίας μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατά 131% στα 22,5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο Όμιλος Μυτιληναίου για το εννεάμηνο του 2013.

Σημειώνεται ότι στα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) καταγράφεται και μη επαναλαμβανόμενο έσοδο προηγούμενων χρήσεων ποσού 29 εκατ. ευρώ ως συνέπεια της απόφασης της μόνιμης διαιτησίας για την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας της θυγατρικής της εταιρείας Αλουμίνιον ΑΕ από τη ΔΕΗ, με αναδρομική ισχύ από 01.07.2010.

Στα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2012 υπήρχε αντίστοιχο μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ποσού 10 εκατ. ευρώ.

Επίσης, στα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων καταγράφεται μη επιλαμβανόμενη ζημία 13,3 εκατ. ευρώ που προκύπτει από τη διαγραφή της συμμετοχής στην ΕΛΒΟ.

Ο Όμιλος κατέγραψε στο φετινό εννεάμηνο ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 1.051 εκατ. ευρώ, έναντι των 1.095 εκατ. ευρώ του 2012.

Για το επόμενο διάστημα, ο Όμιλος θα παραμείνει προσηλωμένος στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών και τον αυστηρό έλεγχο του κόστους, ενισχύοντας περαιτέρω το εξωστρεφές του προφίλ, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αύξηση 11,9% στα κέρδη της Μέτκα

Ο Τομέας Έργων EPC κατέγραψε την ισχυρότερη επίδοση στο εννεάμηνο του 2013, καθώς ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής Μέτκα διαμορφώθηκε στα 405,4 εκατ. ευρώ έναντι 409,2 εκατ. ευρώ το 2012.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 64,3 εκατ. ευρώ από 69,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 57,1 εκατ. ευρώ έναντι 51,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 11,9%. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΥΤΙΛ

Σχολιασμένα