Αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι για την υλοποίηση του «Εξοικονόμηση κατ' οίκον»

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 17:59
UPD:18:04
EPA/FEDERICO GAMBARINI

Οι απευθείας ενισχύσεις προς τα νοικοκυριά αυξάνονται από 155 εκατ. ευρώ σε 307 εκατ. ευρώ.

Αύξηση των διαθέσιμων συνολικών πόρων ως προς τις άμεσες ενισχύσεις που παρέχει το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» αποφάσισαν τα αρμόδια Υπουργεία, Οικονομικών, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Έτσι ενώ το ποσό που προβλέπεται για το Ταμείο του προγράμματος (κλάδος δανειοδοτήσεων σε συνεργασία με τις τράπεζες) παραμένει αμετάβλητο στο ύψος των 241 εκατ. ευρώ, οι απευθείας ενισχύσεις προς τα νοικοκυριά αυξάνονται από 155 εκατ. ευρώ σε 307 εκατ. ευρώ.

Αυτό ορίζεται στην ΚΥΑ για την «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "Ταμείο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον" και άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών».

Η απόφαση ελήφθη για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση σε σχέση με τις απευθείας ενισχύσεις και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και η ενίσχυση των παρεμβάσεων στον κτηριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιών.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης των Νοικοκυριών, συνολικού ύψους 307.200.000 €, χρηματοδοτείται από τα επί μέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα ως ακολούθως:

  • ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης άξονας προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με 68.000.000 ευρώ. Αρχικός Π/Υ (12.000.000) Ευρώ.
  • ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης άξονας προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με 23.000.000 ευρώ. Αρχικός Π/Υ (5.000.000) Ευρώ.
  • ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, άξονας προτεραιότητας 5: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» με 18.600.000 ευρώ. Αρχικός Π/Υ (9.000.000) Ευρώ.
  • ΠΕΠ Αττικής άξονας προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση Υποδομών Προσπελασιμότητας - Ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής» με 34.000.000 Ευρώ».
  • ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου άξονας προτεραιότητας 3: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» με 2.600.000 ευρώ. Αρχικός Π/Υ (2.000.000) Ευρώ
  • ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» άξονας προτεραιότητας 4 «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» με 161.000.000 ευρώ. Αρχικός Π/Υ (93.000.000) Ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα