ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε η απορρόφηση του Χ.Α.

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013 13:05
UPD:13:05
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Tο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, με απορρόφηση από την ΕΧΑΕ, της κατά 100% θυγατρικής της, μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» (Χ.Α.), ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΧΑΕ.

Ημερομηνία κατάρτισης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού είναι η 30η Ιουνίου 2013.

Το δ.σ. της ΕΧΑΕ ενέκρινε επίσης τους όρους απόσχισης από την ΕΧΑΕ και εισφοράς προς τη θυγατρική της εταιρεία «Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (Χ.Κ.Θ.) του Κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και τη δραστηριότητα διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων, τις οποίες ασκεί η ΕΧΑΕ.

Αντίστοιχες αποφάσεις έλαβαν και τα Διοικητικά Συμβούλια της απορροφούμενης εταιρείας ΧΑ και της αποδεχόμενης τον εισφερόμενο Κλάδο ΧΚΘ. Η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως και η απόσχιση του Κλάδου τελούν υπό την αίρεση της έγκρισής τους από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετασχηματιζόμενων εταιρειών και της λήψης των απαιτουμένων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα