Έναρξη λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης εισροών - εκροών καυσίμων

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013 16:33
UPD:16:34
REUTERS/BERNADETT SZABO

Η πρώτη φάση του συστήματος περιλαμβάνει την ένταξη των πρατήριων υγρών καυσίμων, μέσα από τη δημιουργία των αντίστοιχων μητρώων.

Την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης εισροών - εκροών καυσίμων ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). 

Η πρώτη φάση του συστήματος περιλαμβάνει την ένταξη των πρατήριων υγρών καυσίμων, μέσα από τη δημιουργία των αντίστοιχων μητρώων, καθώς και την υπηρεσία υποδοχής στοιχείων εισροών - εκροών για τα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Η λειτουργία της πρώτης φάσης θα ξεκινήσει με τη διάθεση της υπηρεσίας μητρώου προς τους εγκαταστάτες και τους ιδιοκτήτες/εκπροσώπους για τα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Η υπηρεσία μητρώου θα είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη 18/09/2013.

Οι παραπάνω ομάδες χρηστών μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα με χρήση των στοιχείων πιστοποίησης (όνομα χρήστη και κωδικός προσβασης) TAXISNET, από την ιστοσελίδα https://www1.gsis.gr/fuelmgt/

Οι οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας μητρώου για εγκαταστάτες και πρατήρια υγρών καυσίμων στο σύστημα Εισροών-Εκροών θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www1.gsis.gr/fuelmgt/Docs/help.html?cls=file

Για περισσότερες πληροφορίες οι χρήστες θα μπορούν να επισκεφθούν:

  • στην ιστοσελίδα http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/FAQs.html
  • στην ιστοσελίδα http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/epixeiriseis.html

Και στις δυο ιστοσελίδες, ο χρήστης επιλέγει τη θεματική «Σύστημα Εισροών - Εκροών Καυσίμων» η οποία θα περιέχει ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τον εν λογω σύστημα.

Από τη ΓΓΠΣ τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων μητρώου εισροών-εκροών για εγκαταστάτες και πρατήρια.

Το υποσύστημα υποδοχής στοιχείων εισροών - εκροών από τα πρατήρια θα είναι διαθέσιμο κατά προσέγγιση εντός τριών εβδομάδων από τη διάθεση της υπηρεσίας μητρώου. Η χρήση του από τα εγκατεστημένα συστήματα εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων προϋποθέτει:

  • Την προσαρμογή της εγκατεστημένης διάταξης στην επικαιροποιημένη έκδοση του μορφότυπου σχήματος των αποστελλόμενων στοιχείων (αρχείο XSD) για το σύστημα εισροών-εκροών. Ενημερωμένες εκδόσεις του αρχείου αυτού θα είναι διαθέσιμες στη θεματική των παραπάνω ιστοσελίδων.

 

  • Την οριστικοποίηση της υποβολής των στοιχείων μητρώου από εγκαταστάτες για κάθε πρατήριο που βρίσκεται σε ετοιμότητα διασύνδεσης με το υποσύστημα υποδοχής στοιχείων της ΓΓΠΣ.

Επισημαίνεται ότι το σύστημα υπόκειται ως νέα υπηρεσία σε διαρκείς βελτιώσεις (στάδιο τελικών δοκιμών χρήστη) και άρα ενδέχεται να μεταβληθεί, ως προς τη δομή και τον μορφότυπο των στοιχείων.

Για το λόγο αυτό η επερχόμενη υπηρεσία υποδοχής στοιχείων από τις διατάξεις εισροών - εκροών των πρατηρίων, θα είναι διαθέσιμη σε πιλοτική/δοκιμαστική λειτουργία (test mode availability) για περίοδο 30 ημερών, πριν την έναρξη πλήρους παραγωγικής λειτουργίας της.

Για προβλήματα και ερωτήματα που δεν απαντώνται από τα παραπάνω, οι χρήστες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm επιλέγοντας τη θεματική «Σύστημα Εισροών-Εκροών Καυσίμων».

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης και από το κέντρο εξυπηρέτησης συναλλασσομένων της ΓΓΠΣ, στο τηλέφωνο 15515, επιλέγοντας τη θεματική «Σύστημα Εισροών-Εκροών».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα