Θετικές τάσεις στην απασχόληση «βλέπουν» κύκλοι του υπουργείου Εργασίας

Το υπουργείο φέρεται να εκτιμά πως τα δημοσιευθέντα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιούνιο επιβεβαιώνουν τις θετικές τάσεις των τελευταίων μηνών
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013 15:32
UPD:15:39
REUTERS/JOHN KOLESIDIS

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» τους τελευταίους έξι μήνες παρατηρείται θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – απο­λύσεων, με αποτέλεσμα την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος οι προσ­λήψεις να είναι κατά 102.580 περισσότερες από τις αποχωρήσεις.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εργασίας, το υπουργείο εκτιμά πως τα σημερινά δημοσιευθέντα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυνα­μικού της ΕΛΣΤΑΤ για το μήνα Ιούνιο, επιβεβαιώνουν τις θε­τικές τάσεις στο πεδίο της απασχόλησης τους τελευταίους μήνες, όπως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για τη μισθωτή εργασία του ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» τους τελευταίους έξι μήνες παρατηρείται θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – απο­λύσεων, με αποτέλεσμα την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος οι προσ­λήψεις να είναι κατά 102.580 περισσότερες από τις αποχωρήσεις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έτσι, για πρώτη φορά την τελευταία περίοδο, επισημαίνεται από την ΕΛ­ΣΤΑΤ αυτή η θετική εξέλιξη, καθώς στο σημερινό δελτίο αναφέρει ότι «τον Ιούνιο 2013 παρατηρείται στις μη εποχικά διορθωμένες εκτιμήσεις σημαντική πτώση του ποσοστού ανεργίας (κατά 1,2 ποσοστιαίες μονά­δες)».

Ωστόσο, «η μείωση αυτή δεν αντανακλάται στα εποχικά προσαρμοσμένα αποτελέσματα διότι η εποχική διόρθωση απαιτεί ένα ικανό αριθμό «παρατηρήσεων» (μηνιαίων αποτελεσμάτων) για να δι­αγνώσει μεταβολή στην τάση εξέλιξης ενός μεγέθους».

Για τον παραπάνω λόγο, η ΕΛΣΤΑΤ, χωρίς να ενσωματώσει τα νέα δεδομένα και με βάση τις τάσεις των προηγηθέντων ετών προέβη σε μια αυξητική εποχική διόρθωση, ανεβάζοντας το δείκτη ανεργίας στο 27,9%.

Μόλις διαπιστωθεί, με βάση τη στατιστική μεθο­δολογία που αξιοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ, η διατηρησιμότητα της θετικής αυτής τάσης στην αγορά εργασίας θα ενσωματώσει στην προσαρμογή της επο­χικότητας τα νέα δεδομένα.

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα