EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 28-06-2013

Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2013 11:39

EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 28-06-2013

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2013,  παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 17 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 16.223.303 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 74,35% του συνόλου των μετοχών.

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2012, ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών.

 

Επί του 1ου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 14.001.139 υπέρ και 2.222.164 αποχή τα Ετήσια Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2012, ήτοι τα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής θέσης, τα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, τα Στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα στοιχεία κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών.

 

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2012 - 31.12.2012), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

Επί του 2ου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 14.001.139 υπέρ και 2.222.164 αποχή την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2012 - 31.12.2012), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Επί του 3ου  θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε  με ψήφους 14.001.139 υπέρ και 2.222.164 αποχή , λαβούσα υπ’ όψιν της τις υποχρεώσεις από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του άρθρου 75 παράγρ. 4γ του Ν. 1969/91 όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 2076/92, την Ελεγκτική Εταιρία ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.  - Ορκωτοί Ελεγκτές με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013) και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της:

α) κ. Ανδρούτσο Κωνσταντίνο του Αντωνίου  με Α.Μ. ΣΟΕΛ 22211, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής οδός Αγίου Αντωνίου 15, κάτοχο του υπ αριθ.ΑΖ 634279/2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας  ως τακτικό ελεγκτή και

β) κ. Κοροβέση Παναγιώτη του Ιωάννη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16071, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, κάτοικο Κηφισιάς οδός Καραϊσκάκη 2, κάτοχο του υπ αριθ. ΑΒ 500638/2006  δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ως αναπληρωματικό ελεγκτή, οι οποίοι θα εκτελέσουν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας.

Ως προς την αμοιβή αυτών, η Γενική Συνέλευση με τις ίδιες ψήφους αποφάσισε όπως αυτή καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

Θέμα 4ο:     Έγκριση αμοιβών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23 α του Ν 2190/1920 για την χρήση 2012 και προέγκριση για τη χρήση 2013.

Επί του 4ου  θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε  με ψήφους 14.001.139 υπέρ και 2.222.164 αποχή τις αμοιβές που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23 α του Ν 2190/1920 για την χρήση 2012 και αποφάσισε όπως συνεχισθεί η προσφορά των υπηρεσιών τους για το έτος 2013.

Θέμα 5ο:     Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης θανόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του 5ου  θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε  με ψήφους 14.001.139 υπέρ και 2.222.164 αποχή, την εκλογή του τον κ. Πέτρου Λυριντζή  ως αντικαταστάτη του θανόντος Προέδρου του Δ.Σ. Κωνσταντίνου Ζαρακοβίτη. Η εν λόγω εκλογή - αντικατάσταση είχε πραγματοποιηθεί με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6ο: Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23α Ν. 2190/1920 της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ της Εταιρίας και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Θέμα 7οΕκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου

 

Θέμα 8ο: Εκλογή μελών επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας

Για τα θέματα 6ο  , 7ο  , 8ο και 9ο  της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο (αρ. 39 παρ. 3 Ν. 2190/1920) και  κατόπιν  εγγράφου αιτήματος μετόχου ο οποίος εκπροσωπεί ποσοστό 10,81 % των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, ανέβαλε  την συζήτηση και την λήψη αποφάσεων και όρισε  ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013 και ώρα 12.00 μεσημβρινή, στα γραφεία της στα γραφεία Διοίκησης της εταιρείας επί της οδού Αμερικής 12, 3ος όροφος, στην Αθήνα χωρίς να απαιτείται επανάληψη δημοσιεύσεων. Στην μετ αναβολή Γενική Συνέλευση, εκτός των ήδη παρευρισκομένων μετόχων στην παρούσα Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι που εμφανίζονταν ως μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την 23-06-2013 (Ημερομηνία Καταγραφής).


EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΡΟΜ

Σχολιασμένα