Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : Εταιρική ανακοίνωση

Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2013 15:32
Σε συνέχεια δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., χωρίς αντάλλαγμα, στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η ακίνητη περιουσία που αναφέρεται στο ΦΕΚ 1020/25-4-2013 με το τοπωνύμιο «Διυλιστήρια ΕΥΔΑΠ» δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα