Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013 13:16

 

 

 

 

 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2013

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013

 

 

Στο ποσό των 73,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της ΕΥΔΑΠ A.E. το πρώτο τρίμηνο του 2013, έναντι 76,1 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου τριμήνου του 2012.

Τα κέρδη προ φόρων,  χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 17,4 εκατ. ευρώ, έναντι 19,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, τα δε κέρδη πριν από φόρους διαμορφώθηκαν στα 8,6 εκατ. ευρώ, έναντι 8,8 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου. Τα μετά από φόρους κέρδη, το α’ τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν στο ποσό των 25,7 εκατ. ευρώ από 6,3 εκατ. αντίστοιχα το α’ τρίμηνο του 2012. Η αλλαγή του συντελεστή φορολογίας από 20% σε 26% επηρέασε σημαντικά την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά 20 εκατ. ευρώ βελτιώνοντας τα κέρδη μετά φόρων.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα