Έργο 32,6 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΗ ανέλαβε η Μηχανική Α.Ε.

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2003 15:00

Στη Μηχανική Α.Ε. ανατέθηκε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. το έργο «Κατασκευή Οδικής Σήραγγας Μεσοχώρας-Φράγματος, Γέφυρας Ν. Πεύκης μετά των Οδικών Τμημάτων τους, Σήραγγας Παχτουρίου και Αποστραγγικής Σήραγγας Μεσοχώρας».

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι ύψους 32,6 εκατ. ευρώ και αφορά στην αποστράγγιση του γεωλογικού υποβάθρου της Μεσοχώρας με την κατασκευή αποστραγγιστικής στοάς, στην αποκατάσταση της οδοποιίας μήκους 1.500 μέτρων, στην κατασκευή οδικής σήραγγας μήκους 1.000 μέτρων και οδικής γέφυρας συνολικού ανοίγματος 110 μέτρων.

Το χρονοδιάγραμμα περάτωσης του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την ολοκλήρωση του έργου δίνεται η δυνατότητα αποκατάστασης της οδικής επικοινωνίας της Εθνικής Οδού Αρτας-Τρικάλων, ώστε στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η πλήρωση του ταμιευτήρα του υδροηλεκτρικού έργου (ΥΗΕ) Μεσοχώρας και η έναρξη λειτουργίας αυτού.

Το ΥΗΕ Μεσοχώρας Τρικάλων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά έργα της χώρας, με εγκατεστημένη ισχύ 160 MW και ετήσια παραγωγή ενέργειας 384 εκατ. κιλοβατώρες (ΚWh).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα