ΠΣΕ: Επιδοτούμενη απασχόληση ανέργων σε εξαγωγικές επιχειρήσεις

Πέμπτη, 02 Μαΐου 2013 12:57

Ευκαιρία απασχόλησης και επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης μέσω της δράσης του ΟΑΕΔ «Επιταγή (Voucher) Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους ως 29 ετών» δίνει σε άνεργους ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, κινητοποιώντας τις επιχειρήσεις-μέλη του στην εθνική προσπάθεια μείωσης της ανεργίας.

Η δράση παρέχει οφέλη τόσο στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, όσο και στους νέους ανέργους. Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος προβλέπεται για τις επιχειρήσεις:

-Δυνατότητα 5μηνης πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση

-Δυνατότητα επιδοτούμενης πρόσληψης καταρτιζομένων μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

Αντίστοιχα για τους συμμετέχοντες ανέργους, προσφέρεται:

-Επίδομα 2.700 ευρώ για αποφοίτους ΑΕΙ– ΤΕΙ

-Επίδομα 2.400 ευρώ για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτερο-βάθμιας εκπαίδευσης

-Ιατροφαρμακευτική κάλυψη

-Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα για πέντε μήνες

-Δυνατότητα πρόσληψης από τις επιχειρήσεις

Οι συμμετέχοντες άνεργοι θα παρακολουθήσουν σεμινάρια θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών (σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες), ενώ θα ακολουθήσει πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 500 ωρών, που θα πρέπει να συμπληρωθούν εντός διαστήματος πέντε μηνών. Μετά το τέλος της πρακτικής, θα προβλέπεται επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα προβούν στην πρόσληψη ωφελουμένων, ύστερα από ειδική πρόσκληση.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι 35.000 άνεργοι νέοι έως 29 ετών, εκ των οποίων:

  • 15.000 άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησής τους στο πρόγραμμα)
  • 20.000 άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, άνεργοι και επιχειρηματίες, μπορούν να επικοινωνούν με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (τηλ. 210 5228925) ή να επισκεφθούν το site του ΠΣΕ www.pse.gr .

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα