EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΣ ΤΗΣ 15-03-2013

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013 16:44

EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΣ ΤΗΣ 15-03-2013

 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15ης Μαρτίου 2013, η οποία αποτελεί συνέχιση της συνεδρίασης της 15.02.2013, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 19 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 16.194.305 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 74,22% του συνόλου των μετοχών.


Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο:     Αντικατάσταση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την ανάθεση ελέγχου για το α' τρίμηνο 2013

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με 13.972.141 ψήφους υπέρ και 2.222.164   ψήφους αποχή να μην ληφθεί απόφαση επί του 1ου θέματος , δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν έχει ολοκληρώσει την διαδικασία λήψης τελικών προσφορών από τους ενδιαφερόμενους Ορκωτούς Ελεγκτές για την χρήση του 2013 και βρίσκεται αυτή την στιγμή στην τελική φάση διαπραγμάτευσης προκειμένου να προβεί στην τελική επιλογή. Αποφασίστηκε το θέμα αυτό να συζητηθεί και να ληφθεί η τελική απόφαση στην Έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί εντός του Απριλίου 2013.

 

Στα πλαίσια της συζήτησης του 1ου θέματος και εκτός ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε ότι η ήδη εκλεγείσα με την από 29/06/2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Ελεγκτική Εταιρεία "DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ" με Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, Μέλος της BDO International, γνωστοποίησε γραπτώς στην Εταιρεία ότι η μεν Τακτική Ελέγκτρια κα Βασιλειάδου Μαργαρίτα – Κωνσταντίνα του Αντωνίου με ΑΜΣΟΕΛ 12861 έχει αποχωρήσει από την Ελεγκτική Εταιρεία η δε αναπληρωματική Ελέγκτρια κα Μπαζίνα Ευαγγελία του Μιχαήλ με ΑΜΣΟΕΛ 34861  δεν είναι εφικτό να διενεργήσει τον Έλεγχο της χρήσης 2012 λόγω σοβαρού κωλύματος (λόγοι υγείας) και η Ελεγκτική Εταιρεία πρότεινε την αντικατάσταση αυτών με τους Ελεγκτές της  κο Βασίλειο Γιαννακόπουλο του Ιωάννη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571 Τακτικό Ελεγκτή και κο  Βρασίδα Δαμηλάκο του Σπυρίδωνος, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791 Αναπληρωματικό Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με 13.972.141 ψήφους υπέρ και 2.222.164   ψήφους αποχή, για λόγους ανωτέρας βίας και αδηρίτου ανάγκης, την αντικατάσταση των αρχικώς εκλεγμένων Ορκωτών Ελεγκτών της χρήσης 2012 από τους κο Βασίλειο Γιαννακόπουλο του Ιωάννη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571 Τακτικό Ελεγκτή και κο  Βρασίδα Δαμηλάκο του Σπυρίδωνος, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791 Αναπληρωματικό Ελεγκτή.

 

 

Θέμα 2ο:     Εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου

 

Θέμα 3ο:     Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23α Ν. 2190/1920 της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ της Εταιρείας και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με 13.972.141 ψήφους υπέρ και 2.222.164   ψήφους αποχή να μη ληφθούν αποφάσεις για το   2ο και  3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης και αυτά να τεθούν και συζητηθούν σε προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του μηνός Απριλίου 2013.

 

Θέμα 4ο:     Τροποποίηση (επαναδιατύπωση) του άρθρου 4 (Σκοπός) της Εταιρείας.

Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με 13.972.141 ψήφους υπέρ και 2.222.164 ψήφους αποχή την τροποποίηση (επαναδιατύπωση) του άρθρου 4 (Σκοπός) της Εταιρείας προς τον σκοπό της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της σε σχέση με την εξυπηρέτηση των αλλοδαπών ασθενών και με την δυνατότητα της Εταιρείας να ιδρύει και να λειτουργεί πολυιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια και Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας.

 

Θέμα 5ο:     Ενημέρωση των μετόχων για τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας, νέο κανονισμό ΕΟΠΥΥ, είσπραξη παλαιών απαιτήσεων από ασφαλιστικούς φορείς κ.λπ.

Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας, τον νέο κανονισμό του ΕΟΠΥΥ, και την είσπραξη παλαιών απαιτήσεων από τους ασφαλιστικούς φορείς.


EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΡΟΜ

Σχολιασμένα