ΟΑΕΔ : Πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2003 11:01
UPD:15:55

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE), 5.000 ανέργων ΑΕΙ, ΤΕΙ, διπλωματούχων ΙΕΚ, αποφοίτων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και σχολών του ΟΑΕΔ, θέτει σε εφαρμογή ο Οργανισμός για το έτος 2003.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα το χρονικό διάστημα από 19.5.2003 έως 6.6.2003, στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού. Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση και σε ένα μόνο νομό της χώρας.

H υλοποίηση του προγράμματος, συνολικού κόστους 44.748.000 ευρώ, θα γίνει από φορείς του υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, δηλαδή νοσοκομεία, κέντρα υγείας, θεραπευτικές μονάδες και κέντρα του ΕΚΑΒ. Οι πλειονότητα των ζητούμενων ειδικοτήτων έχουν σχέση με τους τομείς της υγείας και αφορούν νοσηλευτές, παραϊατρικά επαγγέλματα, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, τεχνολόγους και χειριστές ιατρικών εργαστηρίων, βοηθούς φαρμακείου, ακτινολόγους, πληρώματα ασθενοφόρων και άλλων.

Ωστόσο, υπάρχει ζήτηση και σε ειδικότητες πληροφορικής, ηλεκτρολόγων, λογιστών και υπαλλήλων λογιστηρίου, συντηρητών κτιρίων, ελαιοχρωματιστών, μαγείρων, τηλεφωνητών κ.λπ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και η προσαρμογή των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων, στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, με έμφαση στην ειδίκευση κάθε πτυχιούχου.

Οι θέσεις του προγράμματος, θα καλυφθούν ως εξής: 2.000 θέσεις από ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 35 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 1.1.1968.

Και 3.000 θέσεις από διπλωματούχους ΙΕΚ, αποφοίτους Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και σχολών του ΟΑΕΔ, ηλικίας μέχρι 30 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 1.1.1973.

Σημειώνεται ότι το 60% των θέσεων θα καλυφθούν από γυναίκες και το 40% από άνδρες, ενώ το 67% αναφέρεται σε ανέργους ηλικίας 25 ετών εγγεγραμμένους μέχρι έξι μήνες στα μητρώα του ΟΑΕΔ, όπως και σε μεγαλύτερους των 25 ετών με ανεργία άνω των 12 μηνών.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι δεκαοκτώ μήνες, από τους οποίους ο πρώτος μήνας αφορά τη θεωρητική και πρακτική ενημέρωση του ανέργου και την εξοικείωσή του με το εργασιακό περιβάλλον, ενώ τους υπόλοιπους 17 μήνες θα τοποθετείται στην θέση του τομέα της ειδίκευσής του, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Σε όλο το διάστημα της απασχόλησής του, ο άνεργός θα αμείβεται από τον ΟΑΕΔ και δεν θα επιβαρύνει οικονομικά το φορέα υλοποίησης του προγράμματος. Με 25 ευρώ ημερησίως, θα αμείβονται οι ασκούμενοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ και με 21 ευρώ οι διπλωματούχοι των υπολοίπων σχολών. Η αμοιβή καλύπτει κατ' ανώτατο όριο τις 22 ημέρες το μήνα. Η εξάσκηση δεν θα υπερβαίνει τις επτά ώρες την ημέρα και τις πέντε ημέρες την εβδομάδα και δεν θα πραγματοποιείται τις βραδινές ώρες, δηλαδή πέραν των 22:00'.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα