ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Τρίτη, 05 Μαρτίου 2013 12:24

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 του Νόμου 3340/2005, σας γνωρίζουμε ότι, στις 4 Μαρτίου 2013, η κ. Αναστασία Χαϊδά, ως μέτοχος της εταιρίας και Εκτελεστικό Μέλος  του Δ.Σ. της εταιρίας, πραγματοποίησε συναλλαγή στην μετοχή της εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά  3.000 κοινών  μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., έναντι του ποσού  ευρώ 3.585,15   

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα