Πτώση 0,5% στη βιομηχανική παραγωγή Δεκεμβρίου

ΕΛΣΤΑΤ
Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2013 12:23
REUTERS/INA FASSBENDER

Μείωση 0,5% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Δεκέμβριο του 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2011, έναντι μείωσης 11,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2011, παρουσίασε μείωση 3,2%, έναντι μείωσης 7,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,5%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2011, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 7,9%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 2,0%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χημικών προϊόντων, μη μεταλλικών ορυκτών και μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 5,0%.

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 2,4%.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα