ΥΠΟΙΚ: Διευκρινίσεις για τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2013 12:51

Σε ταμειακή, μη ενοποιημένη, βάση είναι τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία παρουσιάσθηκαν χθες, όπως διευκρινίζει σε σημερινή ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο, το ταμειακό αποτέλεσμα σε μη ενοποιημένη βάση που αναφέρεται στο εν λόγω Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης διαφέρει από το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθώς για τον υπολογισμό του τελευταίου γίνονται ορισμένες προσαρμογές.

Πρώτον, η ενοποίηση των τόκων που αφορούν σε πληρωμές κατά το PSI στους ΟΚΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και δεύτερον, οι προσαρμογές, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA95), προκειμένου να μετατραπεί το ενοποιημένο ταμειακό έλλειμμα σε δεδουλευμένη βάση.

Οι τελευταίες αυτές προσαρμογές αφορούν σε χρονικές ανακατανομές συναλλαγών από έτος σε έτος σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA95 (φορολογικά έσοδα, κλπ), ώστε έσοδα και δαπάνες να καταγράφονται στο έτος που δημιουργούνται, και σε μεθοδολογικές προσαρμογές μέσω συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών διαφόρων μεγεθών και συναλλαγών, σύμφωνα με τους κανόνες της Eurostat (π.χ. προσμέτρηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων -accounts payable- στο έλλειμμα).

Το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει επίσης ότι ακόμα και το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά ESA95, όπως υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω από την ΕΛΣΤΑΤ, διαφέρει από το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, αφού στο τελευταίο υπολογίζεται μόνο η καθαρή επίδοση της συμμόρφωσης στο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής και εξαιρείται η δημοσιονομική επίπτωση διαφόρων άλλων πολιτικών (π.χ. δαπάνες για υποστήριξη τραπεζών, έσοδα από κέρδη των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών (ANFAs) και της ΕΚΤ (SMPs) από ομόλογα του ΕΔ που διακρατούν στα χαρτοφυλάκιά τους).

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα