ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ : Ανακοίνωση δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννιαμήνου 2009

Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2009 00:00
Η Εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι τα "Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 01.01.2009 έως 30.9.2009" είναι αναρτημένα στην εταιρική της ιστοσελίδα www.cretafarm.com καθώς και στην ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου www.ase.gr. Στις ίδιες ιστοσελίδες είναι αναρτημένες και οι "Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2009 έως 30.9.2009". Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν την 28η Νοεμβρίου 2009 στην εφημερίδα "ΚΕΡΔΟΣ".

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΡΕΤΑ

Σχολιασμένα