Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων

Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2009 00:00
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Στο ποσό των 295,682 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε κατά το εννεάμηνο του 2009 ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ, έναντι 300,054 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου του 2008. Η κατά 1,46% μείωση των πωλήσεων οφείλεται στην πτώση της κατανάλωσης νερού. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 48,2 εκατ. ευρώ, έναντι 64,9 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου περυσινού διαστήματος, ενώ μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 18,78 εκατ. ευρώ, έναντι 23 εκατ. ευρώ του περυσινού εννεαμήνου.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα