ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ : Ανακοίνωση δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2009

Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2009 00:00
Η Εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι τα "Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου" από 01.01.2009 έως 30.6.2009 είναι αναρτημένα στην εταιρική της ιστοσελίδα www.cretafarm.com καθώς και στην ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου www.ase.gr. Στις ίδιες ιστοσελίδες είναι αναρτημένες και οι "Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2009 έως 30.6.2009". Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν την 31η Αυγούστου 2009 στην εφημερίδα "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ".

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΡΕΤΑ

Σχολιασμένα