ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. : Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009 00:00
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ: Συμμετοχή στο διαγωνισμό της ΔΕΗ Α.Ε. για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για τα χωματουργικά οχήματα ΜΤ-3300 του οίκου TEREX MINING ( UNIT RIG ). Ανακοινώνεται από την εταιρεία σύμφωνα με το Π.Δ.82/1996, η πρόθεσή της να συμμετάσχει σε διαδικασία διαγωνισμού της ΔΕΗ ΑΕ. Συγκεκριμένα η εταιρεία προτίθεται να λάβει μέρος στο υπ. αριθ. ΔΥΠΟΡ-200903 διαγωνισμό της ΔΕΗ Α.Ε. για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για τα χωματουργικά οχήματα ΜΤ-3300 κατασκευής του οίκου TEREX MINING ( UNIT RIG ) . Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 6 Ιουλίου 2009. Ως προϋπολογισμός δαπάνης προμήθειας ορίζεται το ποσό των 2.400.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ . Υπενθυμίζεται στις ανώνυμες εταιρείες που είναι μέτοχοι της εταιρείας ότι εφ' όσον δεν έχουν ονομαστικοποιήσει, κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω Π.Δ., τις μετοχές τους μέχρι φυσικού προσώπου δεν μπορούν να ασκήσουν τα απορρέοντα από τις μετοχές αυτές δικαιώματα παράστασης και ψήφου στις Γ.Σ. της εταιρείας καθώς και τα κάθε είδους σχετικά περιουσιακά δικαιώματα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΠΕΤΡΟ

Σχολιασμένα