ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. : Δελτίο Τύπου (Τακτική Γενική Συνέλευση).

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009 00:00
Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., την Πέμπτη 14 Μαΐου 2009, με τη συμμετοχή του 63,54% του μετοχικού κεφαλαίου. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για τη διαχειριστική χρήση 01.01-31.12.2008, καθώς επίσης και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση αυτή. H Διοίκηση της εταιρείας αναφέρθηκε στην πορεία της κατά την διάρκεια του 2008, στις δράσεις βελτίωσης της αποδοτικότητας που υλοποιούνται, καθώς και στα σχέδια ανάπτυξης μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον με αντίξοες οικονομικές συγκυρίες. Τέλος εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου, το οποίο αποτελείται από τους κ.κ. Χρήστο Ακκά, Μιχαήλ Κολακίδη, Ιωάννη Ακκά, Νάρκισο Γεωργιάδη, Γεώργιο Ακκά και Ρήγα Τζελέπογλου. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών κορυφαίων εταιρειών παραγωγής denim στην Ευρώπη, προμηθεύοντας του σημαντικότερους οίκους κατασκευής blue jeans.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα